Verdiøkning for torsk i juli måned

Norge eksporterte 2 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 83 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 118 tonn eller 5 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 8 millioner kroner fra juli i fjor. Danmark og Spania var de største markedene for fersk torsk i juli.

Hittil i år har Norge eksportert 53 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 2 600 tonn eller 5 prosent og en verdiøkning på 3 prosent eller 154 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Vi ser fortsatt en økning i eksport av fersk torsk utenom hovedsesongen, mye av forklaringen ligger nok i ferskfiskordningen og levendelagring. Til tross for at prisen falt litt i juli er gjennomsnittsprisen for fersk hel torsk 9 prosent høyere så langt i år sammenlignet med samme periode i 2017, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 3 900 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 155 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 2 980 tonn eller 43 prosent og en verdinedgang på 29 prosent eller 64 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 43 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,6 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 2 365 tonn eller 5 prosent og en verdiøkning på 5 prosent eller 76 millioner kroner fra samme periode i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i juli.

Norge eksporterte 5 300 tonn hel klippfisk for 227 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 198 tonn eller 4 prosent, og en verdiøkning på 3 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 48 000 tonn hel klippfisk for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 1000 tonn eller 2 prosent og en verdiøkning på 4 prosent eller 87 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i juli.

Norge eksporterte 1 500 tonn saltfisk for 65 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 272 tonn eller 22 prosent og en verdiøkning på 24 prosent eller 13 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 22 600 tonn saltfisk for 1,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 1 200 tonn eller 6 prosent, og en verdiøkning på 18 prosent eller 167 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i juli.

Norge eksporterte 291 tonn hel tørrfisk for 26 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 55 prosent, og en verdivekst på 8 millioner kroner eller 44 prosent fra samme måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 2 360 tonn tørrfisk for 327 millioner kroner. Det er en volumøkning på 325 tonn eller 16 prosent og en verdiøkning på 57 millioner kroner eller 21 prosent fra samme periode i fjor. Nigeria og Italia var de største tørrfiskmarkedene i juli.

Kilde: Norges Sjømatråd

 

Andre aktuelle saker

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.