fbpx

En fremtidsrettet fiskerinæring

Tidligere fiskeriminister, Per Sandberg, varslet at han skulle gå i gang med å gjennomføre Eidesen-utvalgets anbefalinger. Selv om man skrifter statsråd så ligger regjeringens politikk fast. Det er derfor god grunn til å tro at også den nye statsråd vil følge dette opp, og at man kan forvente en stortingsmelding med forslag om nytt kvotesystem våren 2019.

Sjømatbedriftene har allerede startet jobbingen opp mot Harald Tom Nesvik.  I forrige uke tok vi opp temaer som nytt kvotesystem, pliktsystem m.m. Statsråden kan forvente at vi vil fremstå med en klar og tydelig røst for å sikre rammebetingelser som gir forutsigbarhet, lønnsomhet, og økt verdiskapning langs kysten.

-Hvem skal høste av havet, hvor skal fangsten landes, hvor skal verdiene havne, hvor skal arbeidsplassene være, og hvilket arbeidsforhold skal legges til grunn? Dette er de sentrale spørsmålene vi i Sjømatbedriftene skal stille til statsråden hver gang anledningen byr seg. Men det aller viktigste er at vi i Sjømatbedriftene nå setter i gang arbeidet med å gi svarene på disse spørsmålene, her vil våre medlemsbedrifter og bransjeutvalg bli involvert og få en sentral rolle, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene vil legge inn store ressurser for å forhindre at sjarkflåten innlemmes i et strukturkvotesystem, etter mal av ordningene for fartøy over 11 meter.

-Vi har levert vårt høringssvar, og vårt standpunkt burde være godt kjent. Nå starter jobben inn mot vår nye fiskeriminister for å få han til å skjønne at det er en ekstremt dårlig ide å dytte sjarkflåten inn i en strukturkvoteordning, sier Sjømatbedriftenes administrerende direktør.  

I møtet ba styreleder Håvard Høgstad om at ministeren måtte ha fiskeindustriens perspektiv med seg inn i det videre arbeidet med kvoteordningene.

– Det er få forhold som er så konsoliderende for den konvensjonelle fiskeindustrien, som endringer i kvotesystem og øvrige reguleringer for flåten. Samtidig som man skal ha en lønnsom kystflåte, er det viktig at en desentralisert fiskeindustri sikres et robust råstoffgrunnlag, sier Høgstad.

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.