fbpx

Mot refordeling, for bytte!

Akkurat som i 2017 vil havfiskeflåten også i år være ute av stand til å fiske hele sin tilmålte torskekvote uten å få tildelt nok hyse til bifangst. Da passer det åpenbart bra at kystflåten sitter igjen med en stor restkvote av hyse. Denne gruppen har allerede overfisket sin torskekvote og har dermed ingen mulighet til å fortsette med et rent hysefisket.

Men en refordeling som i 2017 der havfiskeflåten fikk overført hysekvoten mot litt ekstra torsk som bifangst for kystbåten vil ikke være rette medisinen. Sjømatbedriftene synes og opplever en gjentagelse av fjorårets refordeling som et ensidig og kortsiktig tiltak på bekostning av kystbåten og sysselsetting langs kysten.  

Refordelingen i 2017 førte til at havflåten ikke bare fikk økt hysekvoten, men også fikk overføre den resterende kvoten av torsk til neste år. Ser vi for oss at torskekvoten minker de neste årene, vil fordelingen av torsk mellom hav og kyst forskyves til fordel av havflåten. Derfor er det viktig at årets refordeling ikke igjen blir en øvelse om å fiske opp avsatt kvantum, men ser på langsiktig verdiskapning og behov.

Dette er bakteppe for at Sjømatbedriftene ber Fiskeridirektoratet å vurdere kvotebytte istedenfor refordeling.

 Sammen med Kystfiskarlaget og FIFOR kom vi med følgende forslag:

  • Havfiskeflåten får tilført 15 000 tonn hyse fra kystflåten, mot at kystflåten får tilført 15 000 tonn torsk i bytte fra trålflåten.
  • Eventuelle restkvantum ved årets slutt overføres til neste år dersom så kan gjøres innenfor kvotefleksordningen.
  • Vi ber dessuten om at halvparten av torskekvantumet som byttes mot hyse avsettes til å dekke en del av overfisket i åpen gruppe mens andre halvpart fordeles prosentvis på de resterende gruppene innen kyst.

 

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.