fbpx

Minstepriser høsten 2018

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Resultatet innebærer justeringer for noen kategorier av hyse og kvitlange.

Minsteprisene for kveite og uer justeres ned i kortere perioder grunnet utfordrende markedsforhold ( se *)

Endringene i minstepriser fra og med mandag 24. september framgår av følgende oversikt:

Hyse, minst 8hg, snørefanget            kr 15,00          (+ kr 1,00)

Hyse, m/8hg                                       kr 11,25          (+ kr 1,00)

Kvitlange over 2,0 kg                        kr 11,75          (+ kr 0,75)

Kvitlange 0,7-2,0 kg                          kr 10,50          (+ kr 0,50)

 * Uer, m/7hg, rund                              kr 12,00 i perioden til og med 30.9.

 * Kveite u/20 kg, lovlig fanget             kr 55,00 i perioden fra og med 24.9 til og med 4.11.     

 * Kveite 20-40 kg                                kr 50,00 i perioden fra og med 24.9 til og med 4.11.     

Minsteprisene for torsk og sei var ikke tema under dagens drøftelser og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som fremgår på www.rafisklaget.no.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.