fbpx

Til felles kamp mot særskatt for havbruksselskap

Havbruksnæringen står fremfor en spennende periode hvor spørsmålet om særskatt blir veldig sentralt. Tirsdag denne uken møttes lederne i Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Sjømat Norge for å meisle ut en felles strategi for hvordan man skal få stoppet økt særskatt for havbruksnæringen.

De tre organisasjonene som nå maner til felles kamp mot særskatt ble enige om at det etableres en overordnet koordinering mellom havbruksorganisasjonene for å sikre felles eierskap til prosessen. Sjømatbedriftene vil være representert i denne ledergruppen med styreleder Håvard Høgstad, administrerende direktør Robert Eriksson, og fagsjef marked og utvikling Kjetil Hestad.

Videre er det etablert en referansegruppe for å sikre at næringens representant(er) i det nedsatte offentlige utvalget får god faglig støtte, og for å sikre at den enkelte organisasjon er samordnet på det faglige området. Denne gruppen vil følge opp offentlige utvalgets arbeid på alle relevante områder. Sjømatbedriftene vil være representert her ved leder i havbruksutvalget, Alf Gøran Knutsen. 

I går kom det en invitasjon fra Finansdepartementet om at de nå setter ned et forum med ytterligere ekspertise fra næringen, kommunene og arbeidsgiverorganisasjonene og uavhengige eksperter. Sjømatbedriftene er også her invitert inn forumet. Vår representant vil bli oppnevnt innen 2. oktober d.å.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, mener det vil være helt avgjørende at næringen evner å stå samlet om man skal lykkes og vinne dette slaget. Man trenger felles koordinering og front mot en rekke nøkkelpersoner og instanser. Han mener mandatet vitner om en skattekåthet man sjelden har sett makten til, samt at fordelingen av havbruksfondet står i fritt spill, og hvor kommunene kan risikere å få nullet ut sine overføringer fra fondet om resultatet blir at dette skal sees i sammenheng med inntektsskattesystemet.

7. september oppnevnte regjeringen et norsk offentlig utvalg (NOU) som skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes.

Utvalget har fått følgende sammensetning:

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum (leder)

Advokat Gudrun Bugge Andvord, Oslo

Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø

Professor emeritus Vidar Christiansen, Nedre Eiker

Spesialrådgiver Grethe Fossli, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo

Ordfører Ole Laurits Haugen, KS, Hitra

Daglig leder Helge Moen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Stjørdal

Advokat Amund Noss, Oslo

Professor Linda Nøstbakken, Bergen

Utvalget har blant annet fått følgende oppdrag. Utredningen av en ekstraskatt skal avgrenses til produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Utvalget bes om å utrede minst tre ulike forslag. Det ene forslaget skal være en nøytral, periodisert grunnrenteskatt, og det andre forslaget skal være produksjonsavgift. I tillegg, som det tredje alternativ har utvalget blitt bedt om også å vurdere om en kombinasjon av grunnrenteskatt og produksjonsavgift kan være hensiktsmessig.

 

Andre aktuelle saker

Ugyldig konsesjonsstopp for landbaserte anlegg

Ugyldig konsesjonsstopp for landbaserte anlegg

Foto: Kyst.no Det er nå grunnlag for å slå fast at Nærings- og Fiskeridepartementets beslutning om å stanse behandlingen av søknader om landbaserte akvakulturanlegg er ugyldig. Myndighetene vil ha plikt til å behandle nye søknader som sendes inn.     ...

les mer
Sjømatbedriftene styrker laget

Sjømatbedriftene styrker laget

Foto: Sjømatbedriftene Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson, er svært godt fornøyd med å ha fått om bord Geir Martin Lerbukt som ny faglig leder for fangst og industri. Han tiltrer stillingen senest 1. januar 2024.   - Geir Martin tar...

les mer
Årets kvalitetsfisker 2023

Årets kvalitetsfisker 2023

Foto: Norges Råfisklag Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen med båten «Røstjenta» er «Årets kvalitetsfisker 2023   Ved første øyekast vil det være naturlig å anta at årets kvalitetsfisker er fra øya lengst sør i Lofoten. Faktisk er skipper og eier av fiskebåten...

les mer
Velkommen til Sjømatdagene 2024!

Velkommen til Sjømatdagene 2024!

Vi er glade for å kunngjøre at påmeldingen til Sjømatdagene 2024 nå er offisielt åpen. Dette er årets høydepunkt for alle som er opptatt av sjømatnæringen og dens fremtid, og vi inviterer deg til å bli med på denne spennende konferansen.Årets konferanse vil tilby et...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.