fbpx

Økokrim skal se på sjømatnæringen

Sjømatbedriftene er glad for at Økokrim fikk hovedansvaret for å komme med innspill til Politiets nasjonale trusselvurdering, PEB 4. Vi mener at det er på høy tid at Miljøkriminalitet innen fiskeriet i fremtiden ikke bare etterforskes, men også bekjempes av politiet.

Etter vårt syn ligger hovedutfordringen med kriminalitet i fiskerinæringen i at det er nesten ingen tilstedeværelse av eksekutivmyndighetene under fangst og førstehåndsomsetning av fisk. Fiskeridirektoratet kontrollerte fysisk ca. 2 % av landinger i 2017 og baserer kontrollvirksomheten hovedsakelig på egenrapportering av båter og kjøperne. Men det er en stor misforståelse å tro  at kontroll kan utføres via journaler og skjemaer. Dette skaper mye arbeid for aktørene, mens muligheten for kriminalitet ikke begrenses. Sjømatbedriftene påstår at de siste års tiltak fra Direktoratet som eksempelvis journalføringskrav gjennom hele verdikjeden i bedriftene, ikke bidro til å avdekke eventuell kriminalitet. Vi tror muligheten for tilpasning og kamuflering av kriminell virksomhet er til stede akkurat som før. Miljøkriminaliteten kan og vil tilpasse seg. Men det kreves større oppmerksomhet av de kriminelle aktører. Derimot vil noen bedrifter komme i situasjoner der de ble gjort ansvarlig for lovbrudd som alene har bakgrunn i utfyllelse av dokumenter. Mens bransjen fortsatt sliter med rykter om utbredt juks.

En av de store utfordringer er de offisielle omregningsfaktorer for fisk. Eksempelvis er omregningsfaktoren for torsk i hovedsesongen opp til 8 % feil. For fiskerne som leverer sløyd fisk betyr det en kvotebonus på tilsvarende prosent i forhold til fiskerne som leverer rund torsk.  Legger vi til at nesten alt torsk landes rund på kaien i sesongen, men seddelføres etter hodekapping og sløying, er det ikke umulig at det forekommer tilpasninger som dreier i retning miljøkriminalitet.

Fiskeridirektoratets innfallsvinkel for bekjempelse av eventuell kriminalitet med   skjemaer er feilslått og er kommet helt ut av proporsjon. Sjømatbedriftene mener bestemt at vi mangler et eget myndighetsnivå som med tilstedeværelse og fagkunnskap motarbeider kriminalitet og ryktene om det.

Fiskeridirektoratet har stor kompetanse i forvaltning, men nesten ingen kapasitet til å ivareta selve bekjempelse av kriminalitet. Fisk er en felles ressurs, og kriminalitet må bekjempes av felleskapet. Fiskeridirektoratet slik det fremstår i dag er ikke skodd for jobben!

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.