Omfattende samarbeidsavtale inngått mellom Advokatfirma SANDS og Sjømatbedriftene

Sjømatbedriftene og SANDS har over lang tid hatt en god samarbeidsavtale. Avtalen var moden for en revisjon, og i dag har vi fornyet, forsterket og forbedret denne avtalen sier Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Gjennom denne avtalen vil SANDS være samarbeidspartner for Sjømatbedriftene på det næringsjuridiske og beslektede områder hvor Sjømatbedriftene og våre medlemmer ønsker å benytte seg av slik bistand. Vi skal nå sørge for å gjøre samarbeidsavtalen kjent blant våre medlemsbedrifter, og jeg vil anbefale våre medlemsbedrifter i å benytte samarbeidsavtalen i de tilfeller man trenger ekstern bistand innenfor advokatfirmaets fagområder, sier Eriksson.

SANDS blir også gjennom denne avtalen en hovedsponsor for Sjømatdagene 2019 noe vi er veldig glad for avslutter Eriksson.

Andre aktuelle saker

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.