fbpx

Nytt stort verneområde for Andfjorden under planlegging

Fylkesmennene i Nordland og Troms sendte den 23. august 2018 ut en kunngjøring om at arbeidet med Andfjorden marine verneområde starter opp. Samtidig settes det i gang et utredningsarbeid for å få et faglig solid grunnlag for å opprette Andfjorden marine verneområde.

Oppstartmeldingen markerer starten på en planprosess som skal ende opp i et konkret høringsforslag.

Sjømatbedriftene er glad for at det blir lagt opp til en konsekvensutredning siden det blir lagt opp til et svært stort verneområde. Vi ser at det blir lagt opp til at arbeidsutvalget skal starte sitt arbeid først i 2019. Vi mener det er alt for sent for et arbeidsutvalg skal komme sammen i 2019, når en verneprosess allerede er i gang og utlysing av KU er nært forestående.

Sjømatbedriftene forventer i tillegg til dette å få, som en av de store nasjonale organisasjoner innen Sjømat, plass i dette arbeidsutvalget.

Medlemmer og andre som har innspill til Sjømatbedriftene må ta kontakt med:

Fagsjef Kjetil Hestad på e-post kjetil@sjomatbedriftene.no eller Fagsjef Lars Klungreseth på e-post lars@sjomatbedriftene.no

Andre aktuelle saker

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

  Sjømatbedriftene har kontaktet myndighetene med ønske om fortsatt mulighet for dispensasjon fra kravet om lukket slakting jf. PD-forskriften § 8 femte ledd, etter 1. januar 2021. Norsk Industri og Sjømat Norge har uttalt at de støtter anmodningen. Dersom dette...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.