fbpx

Hordaland på dagsorden for Sjømatbedriftene denne uken

Denne uken har Sjømatbedriftene tilbragt mye tid i Hordaland på besøk til både nye og gamle medlemmer. Hordaland er et stort og viktig fylke for norsk sjømat, men Hordaland er også kanskje det fylket som bringer størst utfordringer for bedriftene.

I våre mange besøk denne uken er det ikke til å legge skjul på at det er mye frustrasjon i mange bedrifter over myndighetens forvaltning av sjømatnæringene i dette fylket. Bedriftene føler mange ganger at de ikke blir hørt i tilstrekkelig grad av myndighetene. I Sjømatbedriftene er vi bekymret over å høre dette, og vi kommer derfor med fornyet styrke til å jobbe for å skape større forståelse i de ulike forvaltningsorgan for sjømatnæringenes legitime behov for å bli hørt. I tillegg til dette så vil vi kjempe for at regjeringen vil foreta forenklinger i måten sjømatnæringen blir forvaltet på.

Et annet tema som flere var opptatt av, er det faktum at det er en stor forskjell i tildeling av utviklingskonsesjoner mellom store og små oppdrettsselskap. Bedriftene sier de føler det er en stor grad av urettferdighet i tildelingene, for Sjømatbedriftene vil vi ta dette opp med Fiskeridepartementet. Vi kan ikke akseptere at det er slike ulikheter i tildelingene.

Når det er sagt så er det stor grad av stå på vilje i bedriftene i Hordaland, og disse flotte bedriftene, og det er imponerende å oppleve den viljen de har til å skape både verdier og arbeidsplasser.

Vi takker for besøk, og kommer snart tilbake.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.