fbpx

Hordaland på dagsorden for Sjømatbedriftene denne uken

Denne uken har Sjømatbedriftene tilbragt mye tid i Hordaland på besøk til både nye og gamle medlemmer. Hordaland er et stort og viktig fylke for norsk sjømat, men Hordaland er også kanskje det fylket som bringer størst utfordringer for bedriftene.

I våre mange besøk denne uken er det ikke til å legge skjul på at det er mye frustrasjon i mange bedrifter over myndighetens forvaltning av sjømatnæringene i dette fylket. Bedriftene føler mange ganger at de ikke blir hørt i tilstrekkelig grad av myndighetene. I Sjømatbedriftene er vi bekymret over å høre dette, og vi kommer derfor med fornyet styrke til å jobbe for å skape større forståelse i de ulike forvaltningsorgan for sjømatnæringenes legitime behov for å bli hørt. I tillegg til dette så vil vi kjempe for at regjeringen vil foreta forenklinger i måten sjømatnæringen blir forvaltet på.

Et annet tema som flere var opptatt av, er det faktum at det er en stor forskjell i tildeling av utviklingskonsesjoner mellom store og små oppdrettsselskap. Bedriftene sier de føler det er en stor grad av urettferdighet i tildelingene, for Sjømatbedriftene vil vi ta dette opp med Fiskeridepartementet. Vi kan ikke akseptere at det er slike ulikheter i tildelingene.

Når det er sagt så er det stor grad av stå på vilje i bedriftene i Hordaland, og disse flotte bedriftene, og det er imponerende å oppleve den viljen de har til å skape både verdier og arbeidsplasser.

Vi takker for besøk, og kommer snart tilbake.

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.