fbpx

Bekymring på grunn av store uttak av sjøkreps i Møre og Romsdal

Sjømatbedriftene har i den senere tid fått meldinger fra medlemmer som uttrykker sin bekymring på grunn av store uttak av sjøkreps i Møre og Romsdal.

På landsbasis generelt er teinefiske etter sjøkreps en viktig og fornybar ressurs som i de siste årene lå på et jevnt nivå med gode priser til alle aktører.  Vi mener også at et artsbestemt teinefiske ikke er en direkte trussel mot bestanden som det fiskes på. Arbeidsinnsatsen og fangststørrelse setter sine klare økonomiske begrensninger lenge før en bestand er faretruende redusert.

Men på den andre siden må vi dele våre medlemmers bekymring at for store regionale uttak av sjøkreps medfører negative effekter på kort sikt. Vi ønsker ikke en situasjon der fangst av sjøkreps må begrenes på lik linje som eksempelvis hummerfiske.

Sjømatbedriftene anmoder derfor Fiskeridirektoratet om å be Havforskningsinstituttet om en regional utredning av bestandssituasjonen i Møre og Romsdal for sjøkreps. Vi ber også å vurdere økt kontrolltiltak med hensyn til minstemål i fangst av sjøkreps.

Vi mener at Fiskeridirektoratet kan med relativ beskjeden innsats gjenskape trygghet for videre handel med sjøkreps også i Møre og Romsdal.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.