fbpx

Spennende dager under Klimamarin 2018

Denne uken ble konferansen Klimamarin gjennomført for femte gang i Trondheim. Det var svært mange interessante foredrag og det ble gitt et godt innblikk i dagens klimautfordringer og hvilke utfordringer og løsninger som sjømatnæringen kan bidra med for å redusere klimasporet.

Det anslås at sjømatnæringen vil femdobles innen 2050 og selv om sjømat har et mindre CO2 utslipp enn kjøtt må en fortsette å se på løsninger som er klima og miljøvennlig og som holder tritt med den utviklingen sjømatnæringen står ovenfor i årene fremover. Det er tydelig at sjømatnæringen er opptatt av å ha gode klima og miljøvennlige løsninger som bidrar til å håndtere dagens klimautfordringer. Her ble det blant annet rettet fokus mot hvordan sjømatnæringen utnytter slam og restråstoff, fiskefartøy med miljøvennlige energikilder og forskning på alger som kan brukes som en ingrediens i fiskefôr fremfor soya som benyttes i dag.

Videre var det en engasjerende debatt blant organisasjonene for å diskutere dagens klimaambisjoner og utfordringer. Tilstede var Norges Fiskarlag (Otto Gregussen), Norsk Industri (Stål Heggelund), Sjømatbedriftene (Kjetil Hestad), Sjømat Norge (Aina Valland) og Bellona (Anders Karlsson Drangsholt).

Fra Sjømatbedriftene ble det rettet fokus mot at oppdrettsnæringen har et lavt klimafottrykk og er veldig energivennlig. Videre må det fortsatt være fokus på teknologi og utvikling innen energibruk, logistikk og transport som kan tilfredsstille dagens klimautfordringer.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.