fbpx

Spennende dager under Klimamarin 2018

Denne uken ble konferansen Klimamarin gjennomført for femte gang i Trondheim. Det var svært mange interessante foredrag og det ble gitt et godt innblikk i dagens klimautfordringer og hvilke utfordringer og løsninger som sjømatnæringen kan bidra med for å redusere klimasporet.

Det anslås at sjømatnæringen vil femdobles innen 2050 og selv om sjømat har et mindre CO2 utslipp enn kjøtt må en fortsette å se på løsninger som er klima og miljøvennlig og som holder tritt med den utviklingen sjømatnæringen står ovenfor i årene fremover. Det er tydelig at sjømatnæringen er opptatt av å ha gode klima og miljøvennlige løsninger som bidrar til å håndtere dagens klimautfordringer. Her ble det blant annet rettet fokus mot hvordan sjømatnæringen utnytter slam og restråstoff, fiskefartøy med miljøvennlige energikilder og forskning på alger som kan brukes som en ingrediens i fiskefôr fremfor soya som benyttes i dag.

Videre var det en engasjerende debatt blant organisasjonene for å diskutere dagens klimaambisjoner og utfordringer. Tilstede var Norges Fiskarlag (Otto Gregussen), Norsk Industri (Stål Heggelund), Sjømatbedriftene (Kjetil Hestad), Sjømat Norge (Aina Valland) og Bellona (Anders Karlsson Drangsholt).

Fra Sjømatbedriftene ble det rettet fokus mot at oppdrettsnæringen har et lavt klimafottrykk og er veldig energivennlig. Videre må det fortsatt være fokus på teknologi og utvikling innen energibruk, logistikk og transport som kan tilfredsstille dagens klimautfordringer.

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.