fbpx

Nye landbaserte akvakulturanlegg skal etter 01.01.2018 gis brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet

Nye landbaserte akvakulturanlegg skal etter 01.01.2018 gis brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet før de kan starte med oppdrett av fisk. For å få brukstillatelse må det dokumenteres at anlegget er prosjektert og utført i samsvar med NS 9416, og dette skal gjøres i et skjema som er utarbeidet av Fiskeridirektoratet. Dette skjemaet er nå under utarbeidelse. Det vil bli et digitalt skjema som skal fylles ut av prosjekterende foretak, hvor vi vil be om en rekke opplysninger knyttet til blant annet prosjekterende foretak, risikovurdering, grunnforhold, plantegninger og prosessdiagram, leveringssystem og avdelinger. Siden skjemaet vil bli relativt omfattende er vi avhengige av å få gjort en grundig kvalitetssikring før det ferdigstilles. Vi utfører derfor testing av skjemaet, hvor vi sender det ut til prosjekterende foretak og næringsorganisasjonene for tilbakemeldinger før den endelige versjonen blir innført.

Skjema for registrering av nye landbaserte akvakulturanlegg for fisk er tilgjengelig her: 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0077/Registrering_av_nytt_landbasert_akvakulturanlegg

Innlogging:

Det er mulig å fylle ut skjemaet uten å logge inn, men da vil innholdet i skjemaet gå tapt etter 20 minutter inaktivitet. Det er derfor anbefalt å opprette en epost-bruker. Da vil skjemaet bli lagret automatisk, og det er mulig å åpne tidligere utfylte skjema. Bruker opprettes ved å velge «logg inn» -> «logg inn med e-post» -> «Ny bruker».

Tilbakemeldinger:

Alle tilbakemeldinger er velkomne! Vi ønsker skriftlige tilbakemeldinger. Frist for tilbakemeldinger er 18. desember.

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.