Offentliggjøring av landings og sluttsedler på aktørnivå

Fiskeridirektoratet har arbeidet med tilrettelegging av data utover høsten 2018, og medio oktober ble det lagt ut historiske data for perioden 2000 – 2015. ved slutten av 2018 fikk Direktoratet også på plass tilsvarende data for årene 2016 -2018. disse data ligger her: 

Som det fremgår av nettsiden skal nye data oppdateres en gang i døgnet. De øvrige år (2000 -2016) vil ikke oppdateres. Fiskeridirektoratet arbeider nå med en rapport som skal vise alle leveranser av fisk på aktørnivå. Det tas sikte på å gjøre denne rapporten tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider om kort tid. Spørsmål vedrørende ovennevnte data besvares av seniorrådgiver Tove Aasheim i Fiskeridirektoratet Bergen.

Jurgen Meinert, fagsjef i Sjømatbedriftene er glad for at det omsider kommer en etterprøvbar transparens i prisene som aktørene oppnår til enhver tid. Førstehåndskjøperne har endelig muligheten for å sjekke sannhetsnivået i påståtte priser og behøve ikke lenger å bare stole på selgernes beretninger. Vi får håpe at tiltaket ikke minst gi et viktig bidrag i kampen mot fiskerikriminalitet eller enda bedre, bekrefter fraværet av dette.

 

 

Andre aktuelle saker

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.