Spørreundersøkelse fra Mattilsynet om rensefisk

Mattilsynet gjennomfører en kampanje der de undersøker velferden til rensefisk, og hva de som fisker, oppdretter og bruker rensefisk gjør for å sikre den god velferd. Denne spørreundersøkelsen er en del av kampanjen.

Mye av rensefisken som brukes i kampen mot lakselus forsvinner og dør. Vi har sett i tilsynet at velferden til rensefisken i mange tilfeller ikke er god nok. Velferdsproblemene kan blant annet skyldes at rensefisken ikke tilpasser seg livet i oppdrett, eller at dens behov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt når den fanges, lagres, transporteres, oppdrettes eller brukes.

Denne spørreundersøkelsen er en del av Mattilsynets arbeid med å skaffe mer kunnskap om hva som skjer med rensefisken i oppdrett og hvor de kritiske punktene er. Målet er at denne kunnskapen skal bidra til at næringen kan gjennomføre effektive tiltak for å bedre velferden til rensefisken, samt at vår forvaltning skal bli mer målrettet.

 

Andre aktuelle saker

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.