Frarådet grunnrenteskatt på møte med statsministeren

I et møte med regjeringen denne uka frarådet Norges Fiskarlag nok en gang å innføre såkalt grunnrenteskatt for fiskerinæringen. – Vi frykter at en grunnrenteskatt kan svekke den ønskede utviklingen i årene fremover, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en artikkel på Fiskarlagets nettsider.

Tirsdag formiddag deltok Fiskarlagets leder og generalsekretær i statsministerens kontaktutvalg, et forum som markerer starten på vårens lønnsoppgjør. Sammen med de andre partene i arbeidslivet deltar Fiskarlaget for å gi våre signal for den økonomiske utviklingen.

– Jeg var overfor statsministeren tydelig på at det går godt i næringen, men at naturlige svingninger, både i kvoter og i internasjonal handel, tilsier varsomhet med grep som utfordrer utviklingsmulighetene for næringen. Til tross for at januar viste seg å bli tidenes måned for norsk hvitfisk, så er det likevel grunnlag for politisk forsiktighet, mener Kjell Ingebrigtsen.

 

Andre aktuelle saker

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.