fbpx

Vellykket Seminar om areal i sjø

Vellykket Seminar om areal i sjø av Sjømatbedriftene og SANDS.

Onsdag 27.mars holdt Sjømatbedriftene og advokatkontoret SANDS seminar om akvakultur og arealplanlegging i sjø på Hotel Norge i Bergen. Det var 40 påmeldte, og en god blanding av oppdrettere og representanter fra næringen, ordførere, representanter fra kommune og fylkeskommune, personer fra ulike sektor myndigheter samt konsulenter.

Tilgang til gode lokaliteter er viktig for oppdrettsnæringen.

Tillatelse til bruk av sjøarealer for akvakultur involverer en hel rekke myndighetsorganer – kommune, fylkeskommune, fiskeri- og akvakulturmyndighet, forurensningsmyndighet, mattilsynet og havne- og farvannsmyndighet. Regelverket forutsetter at myndighetens saksbehandling skal være effektiv og koordinert. Likevel ser en ofte i praksis at  ulike myndigheter vil bestemme over de samme tingene, og har liten respekt og forståelse for andre myndighetsorganers virkefelt. Men hva kan det enkelte organ bestemme? Og når går de over streken? Og hva kan aktørene gjøre for å påvirke sin situasjon?

 PO-forskriften vil også kunne påvirke rammevilkår og driftsmuligheter. Men hva må til for at myndighetene lovlig kan redusere produksjon om trafikklyset fortsatt er rødt?

Lars Selmer Alsaker og Halfdan Mellbye fra SANDS loset de oppmøte igjennom disse problemstillingen på en god og informativ måte. Det var mange gode eksempler på hvordan ulike sektormyndigheter fatter ulike vedtak i like saker, selv om det faller utenfor deres ansvarsområde.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var meget positive. Dette gjør at Sjømatbedriftene og SANDS vil arrangere tilsvarende seminar i Trondheim og Tromsø. Dato for disse seminarene vil snart bli annonsert.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.