fbpx

Presisering av NS 9410 (C-undersøkelser)

Miljødirektoratet er gjort kjent med at Norsk Standard NS9410:2016 er uklar på enkelte områder som berører fylkesmannens myndighetsområde for oppfølging av miljøpåvirkning fra akvakulturanlegg i sjø (C-undersøkelser). Miljødirektoratet ser derfor behov for å presisere hvordan de mener standarden skal forstås.

Brevet fra Miljødirektoratet

 

 

Andre aktuelle saker

Arbeidsgivers styringsrett i koronasituasjonen – hvilken fleksibilitet har arbeidsgiver til å tilpasse driften i virksomheten?

Arbeidsgivers styringsrett i koronasituasjonen – hvilken fleksibilitet har arbeidsgiver til å tilpasse driften i virksomheten?

Innledning Arbeidsgivers styringsrett er arbeidsgivers rett til å ensidig organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Styringsretten er ikke lovfestet, men utviklet gjennom rettspraksis og sedvanerett. Arbeidsgivers styringsrett begrenses av arbeidstakers...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.