fbpx

Sjømatbedriftene følger opp Mattilsynet

Sjømatbedriftene har henvendt seg til Mattilsynet hvor de etterspør hvilke kontrollmekanismer og rutiner de har for å følge opp dispensasjonen Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Hav Line og Norwegian Gannet.

Norwegian Gannet har fått dispensasjon frem til 1. juli 2020 fra å sortere produksjonsfisk innenlands.
Dispensasjonen er gitt med vilkår, og hvor blant annet det heter: «I dispensjonsperioden skal Hav Line sende all produksjonsfisk tilbake til Norge for feilretting» videre at: «Hav Line rapporterer månedlig til Mattilsynet om hvor mye fisk som utsorteres og sendes tilbake til Norge som produksjonsfisk.»

Sjømatbedriftene har mottatt en rekke henvendelser fra næringsaktører som uttrykker bekymring vedrørende de rapporterte tallene på prodfisk fra Norwegian Gannet som det refereres i media.

Sjømatbedriftene mener ingen av partene er tjent med at det kan stilles spørsmål med de rapporterte tallene og ber derfor Mattilsynet å iverksette nødvendige tiltak for å tilegne seg kunnskap. Videre mener Sjømatbedriftene at myndighetene raskt må iverksette nødvendige kontrollmekanismer slik at man kan sikre seg at den reelle andelen prodfisk som tas ut fra Norge og fraktes tilbake står i samsvar med hva som rapporteres. Det vil være svært viktig at man håndhever dispensasjonen på en slik måte at det bidrar til å skape tillit i markedet. Sjømatbedriftene opplever ikke at den tilliten er til stede i dag.

 

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.