fbpx

Fullt hus på seminar om areal i sjø holdt av Sjømatbedriftene og SANDS.

Onsdag 2.oktober og torsdag 3.oktober holdt Sjømatbedriftene og advokatkontoret SANDS seminar om akvakultur og arealplanlegging i sjø i Trondheim og i Tromsø. På begge seminarene tilsammen var det godt over 75 deltakere. Blant deltakerne var det en god blanding av oppdrettere, representanter fra næringen, representanter fra kommune og fylkeskommune, personer fra ulike sektor myndigheter samt konsulenter.

Tilgang til gode lokaliteter er viktig for oppdrettsnæringen.
Tillatelse til bruk av sjøarealer for akvakultur involverer en hel rekke myndighetsorganer – kommune, fylkeskommune, fiskeri- og akvakulturmyndighet, forurensningsmyndighet, mattilsynet og havne- og farvannsmyndighet. Regelverket forutsetter at myndighetens saksbehandling skal være effektiv og koordinert. Likevel ser en ofte i praksis at ulike myndigheter vil bestemme over de samme tingene, og har liten respekt og forståelse for andre myndighetsorganers virkefelt. Men hva kan det enkelte organ bestemme? Og når går de over streken? Og hva kan aktørene gjøre for å påvirke sin situasjon?

 PO-forskriften vil også kunne påvirke rammevilkår og driftsmuligheter. Men hva må til for at myndighetene lovlig kan redusere produksjon om trafikklyset fortsatt er rødt?

Lars Selmar Alsaker holdt seminaret i Trondheim og Halfdan Mellbye og Ole-Martin Lund Andreassen holdt seminaret i Tromsø. Det var en god dialog med deltakerne under seminaret med mange gode spørsmål og diskusjoner. Det ble vist til eksempler på hvordan ulike sektormyndigheter fatter ulike vedtak i like saker, selv om det faller utenfor deres ansvarsområde.

I Tromsø fikk samtlige deltakere boken til Halfdan Mellbye, med tittelen «Rettslig regulering av Norsk Akvakultur». Denne boken vil samtlige Trondheimdeltakere få tilbud om.

Sjømatbedriftene og SANDS er meget fornøyd med tilbakemeldingene fra disse seminarene. Vi registrerer at deltakerne er svært fornøyd med denne type seminar, og vi er nå i en prosess hvor vi skal planlegge nye seminarer for næring og forvaltning. Nye seminarer vil bli annonsert når dette er klart.

 

 

 

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.