fbpx

Ber Elvestuen stoppe prøveboring sør for Lofoten

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson ber, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, umiddelbart å omgjør miljødirektoratets avgjørelse om å gi Wintershall Dea tillatelse til prøveboring etter olje like ved Trænarevet sør for Lofoten.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør har i dag påklaget vedtaket fra miljødirektoratet til departementet.

-Elvestuen kan ikke lengre sitte stille på sitt kontor i Kongensgate i Oslo, det er nå på tide at han skyver frem brystkassen, viser handlekraft og får stoppet galskapen før det er for seint, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene er godt kjent med at Bellona har påklaget vedtaket, og deres argumenter for at søknaden fra Wintershall inneholdt en rekke mangler da den ble godkjent av direktoratet.   

– Vi støtter varmt opp om Bellonas klage og de argumenter som er anført fra dem knyttet til godkjenningen. Men ettersom det ser ut for at saken står i stampe har vi også valgt å påklage vedtaket, sier han. 

Trussel mot fiskerinæringen

Sjømatbedriftene som er en landsdekkende arbeidsgiver og næringsorganisasjon som representerer alle deler av sjømatnæringen fremheve at prøveboring etter olje i havområdet i umiddelbar nærhet til Lofoten representerer en stor trussel mot fiskerinæringen.

-Brønnlokasjonen hvor prøveboringen skal finne sted ligger rett sør for et av verdens viktigste oppvekstområde for fisk. Jeg er derfor svært bekymret for hvilke negative konsekvenser dette kan medføre, og vil understreke at Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) er de viktigste gyte- og oppvekstområdene for en rekke fiskearter, sier Eriksson før han fortsetter:

-Skreien yter her, og havstrømmene fører også egg og larver fra sild, hyse og sei, snabeluer, kysttorsk, steinbit, brosme, lange, øyepål, og vanlig uer gjennom området i løpet av noen få vårmåneder. Rundt 70 prosent av fiskeressursene som tas opp fra Barentshavet og Norskehavet har vært innom her i løpet av sine første levemåneder, sier han.

Kan bli boring hvilken dag som helst

Tillatelsen for prøveboring gjelder fra 1. september 2019 til 29. februar 2020. Dette innebærer at  boringen kan starte hvilken dag som helst, og paradoksalt nok kan den også skje midt i vinterfiske.

-Dette uroer oss helt enormt. Jeg forventer at Elvestuen setter ned foten, avslår utslippstillatelsen, og lytter til fiskerinæringen og miljøorganisasjonene. Noe annet vil være helt på trynet, og både hans og Venstres miljøtroverdighet er borte. avslutter Eriksson.  

For ytterligere kommentarer kan undertegnede nås på telefon 95 06 87 97

 

Andre aktuelle saker

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

  Sjømatbedriftene har kontaktet myndighetene med ønske om fortsatt mulighet for dispensasjon fra kravet om lukket slakting jf. PD-forskriften § 8 femte ledd, etter 1. januar 2021. Norsk Industri og Sjømat Norge har uttalt at de støtter anmodningen. Dersom dette...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.