fbpx

Ber stortinget beholde føringstilskuddet

 

Regjeringen foreslår at det ikke bevilges midler til ordningen for 2020.

Formålet med ordningen var å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur, bidra til at ressursene utnyttes også i områder hvor det ikke er mottak i umiddelbar nærhet og bidra til en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut av overskuddsområder. Sjømatbedriftene viser til at det for inneværende år ble avsatt 23,4 mill. kroner til tilskuddet.

Tilskuddet har vært bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett siden 2005, da hovedavtalen mellom staten og Norges Fiskarlag ble avviklet. For 2020 foreslås det ikke å bevilge midler til tilskuddet. I stedet vil regjeringen legge til rette for at fiskesalgslagene kan finansiere tilskuddet ved hjelp av såkalte inndratte midler. Inndratte midler fra fangst ut over gruppekvote kan i dag kun benyttes til kontrollarbeid i salgslagene. Regjeringen sier de vil åpne for at også slike inndratte midler kan benyttes til frakttilskudd (føringstilskudd).

Under næringskomiteens budsjetthøring mandag denne uken var vår administrerende direktør til stede og slo et kraftig slag for at føringstilskuddet skulle bestå.

– Sjømatbedriftene mener regjeringens forslag bidrar til å skape stor usikkerhet knyttet til om ordningen med føringstilskudd vil bestå, og i hvilket omfang den eventuelt bli opprettholdt på om den består på kort sik, uttalte Eriksson, før han fortsetter

-Bedrifter som Rørvik Fiskemat og HitraMat vil være bedrifter som kan bli hardt rammet av denne omleggingen. Igjen er det produktive bedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser i distriktene som skal straffes, sier han.

På litt lengre sikt mente Eriksson at omleggingen fra regjeringens er en avvikling av ordningen.  

-Det å legge det til salgslagene er etter mitt skjønn feil. For å sette det på spissen så må salgslagene da velge om de vil bruke midlene til kontroll og kampen mot fiskejuks, eller til føringstilskudd. Videre vil dette bety store forskjeller av ordningen rundt om i landet da det er store variasjoner mellom det enkelte salgslaget, påpeker Eriksson.

 

Sjømatbedriftene og Eriksson ba stortinget om å opprettholde ordningen slik den er i dag og foreslo at næringskomiteen avsetter 24 mill. kroner på statsbudsjettet for 2020.

 

 

 

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.