fbpx

Sjømatbransjen ligger et hestehode foran politikerne

Terje Breivik har besøkt mange av kystens bedrifter som stortingspolitiker. Han er imponert over hva sjømatindustrien får til.

Venstres parlamentariske leder framhever bransjens framtidsfokus.
De er opptatt av bærekraft. På verdensmarkedet er grønne verdier allerede tunge drivere. Derfor er det kjekt å møte en bransje som i tenking og utvikling ligger et hestehode foran politikerne, sier Terje Breivik.

Langsiktig kapital 

Da er det også kjekt å kunne kvittere ut at regjeringen, med Venstre som tung pådriver, har fått på plass noen tunge, viktige verktøy, som betydelig oppkapitaliseringen av Enova, sier han.

Vi har også fått på plass det nye grønne, statlige investeringsfondet Nysnø, som primært skal investere i eksisterende industri, som sjømatindustrien, for å bidra til at de får en medinvestor som har nok langsiktig kapital til å kunne industrialisere ny teknologi som bidrar positivt i klimaregnskapet. Det kan være alt fra ny propellteknologi til utvikling av hydrogenfartøy. Her er det utrolig mye spennende som skjer i samspill mellom næring og politikk, sier Terje Breivik.

Ville bli sjømann

54-årige Terje Breivik har selv sjømannsblod i årene. Farfaren var fisker med egen fiskeskøyte i Øygarden. Faren var skipper og fant kjærligheten ombord på ferja mellom Ulvik og Brimnes, der moren jobbet i kafeen. De giftet seg og stiftet familie i Ulvik, innerst i Hardangerfjorden.

Jeg følte dragningen til havet, og helt fram til andre- klasse på gymnaset var jeg fast bestemt på å bli sjømann, sier Terje Breivik.
I stedet ble han IT-gründer på hjemstedet, ordfører for Venstre, generalsekretær i partiet, før han ble Trine Skei Grandes nestleder og innvalgt på Stortinget. Der nyter han stor tillit som Venstres parlamentariske leder. Under særdeles vanskelige budsjettforhandlinger framheves Breiviks samlende og løsningsorienterte stil som avgjørende for regjeringens fortsatte eksistens.

Hyller kystfolket

Terje Breivik poengterer at kystfolket legger for dagen en nærmest ustoppelig arbeidsinnsatsen.
Gjennom hele historien har de vist en imponerende innovasjonsevne og risikoviljen. De er nesten født med det, sier han.Venstre-toppen påpeker viktigheten av at politikerne legger til rette for kystfiskeflåten og foredlingsindustrien.

Det handler om nødvendig veiutbygging, bedre infrastruktur på land og konkurransedyktig sjøtransport. Sammen med næringen vil vi gjøre det vi kan for at mer av verdiskapingen og foredlingen kan skje innenlands slik at vi sikrer norske arbeidsplasser, sier Terje Breivik.

På spørsmål om hvilke næringspolitiske grep fiskeribransjen må forberede seg på, svarer han:

Hvis vi tar tradisjonelt fiske, er langsiktighet i rammevilkårene særdeles viktig. Både når det gjelder kvotefordeling og landing av fisk. Det dreier seg om store investeringer, enten du er fisker eller driver landindustri. Vi politikere må ikke foreta endringer over natta, som gjør det umulig for bransjen å planlegge, sier Terje Breivik.

Mindre papirarbeid

Han understreker at næringspolitikk er et av regjeringens satsingsområder.  Venstre er næringsutvikling et av våre to-tre viktigste saksområdene, som vi helt bevisst og systematisk prioriterer i alle budsjettrunder. Det gjelder for eksempel i skatte- og avgiftspolitikken, der vi nå systematisk trapper ned selskapsskatten, som treffer det vi vil ha mer av – norske arbeidsplasser. Eller for å redusere skjemaveldet i næringslivet gjennom digitalisering og forenkling, som betyr at de kan bruke mer av tida si på aktivt industriarbeid og mindre på papirarbeid, sier Terje Breivik.

Han er opptatt av det enorme potensialet i tradi- sjonelt fiske og havbruk.

 Men utvikling og vekst forutsetter at vi knekker ulike bærekraftkoder. Det har jeg klokkertro på at vi vil klare, sier han.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.