fbpx

Samfunnsbygger – BYGGER NY BARNEHAGE

Ola Braanaas i Firda Seafood så seg lei på barnehagemangel. Nå blar han opp mellom 10 og 20 millioner for å få fortgang i utbyggingen. 

Ola BraanaasBarnehagen på Byrknesøy er allerede sprengt, å nye barnekull gjør at det haster med å få på plass en permanent tidsriktig og god barnehageløsning på Byrknesøy.

Gjennom Steelhead Invest AS går han og Tore Larsen inn med mellom 10 og 20 millioner kroner for å få bygd en ny barnehage med to avdelinger og 45 plasser. Summen er det som er satt som ramme for utbyggingen.

Blir flere ansatte

Braanaas sitt selskap Firda Seafood skal øke bemanningen de nærmeste årene. Han mener derfor det haster med å få på plass en god barnehageløsning på Byrknesøy.
Vi ser for oss en kraftig vekst i sysselsettingen i årene fremover, bare i Firda Seafood Group forventer vi nærmere 40 nye arbeidsplasser i de kommende årene. Skal vi klare å rekruttere gode ansatte som vil slå seg ned her ute, er barnehagedekning og skole helt sentralt. Kommer det folk, kommer det også barn, her er et samspill mellom næring og kommune, og vi ønsker fortgang i prosessene, sier Braanaas. Han understreker at de ansatte ved dagens barnehage gjør en kjempeinnsats for å holde det gårende, men  med så stor vekst som det er i barnetallet nå, blir situa- sjonen fort prekær.
Dette er en fin måte for oss å gjøre Byrknesøy mer attraktiv, og for oss handler det om å bidra til å bygge et attraktivt lokalsamfunn for fremtiden, utdyper han.

Skal stå klar til neste høst

Han og Larsen har nå inngått en avtale om kjøp av tomteareal i tilknytting til Skolen på Byrknesøy, og vil tilby Gulen Kommune fiks ferdig barnehage med to avdelinger med 45 plasser ferdig innflyttingsklar til neste høst.

Braanaas og Larsen forteller at de kommer til å sette i gang planleggings og tegnearbeidet umiddelbart. De er videre svært opptatt av å involvere barnehage- ansatte og ledelsen ved Byrknes skole til å delta i planleggingsarbeidet slik at de i løpet av kort tid kan legge frem et godt forankret og ferdig konsept for Gulen Kommune.

Så får Gulen kommune vurdere om de ønsker å overta hele barnehagen, eller å inngå en langsiktig leieavtale på bygg og anlegg når dette står ferdig neste høst, avslutter Firda-Sjefen, som gleder seg stort til den nye barnehagen står ferdig, og ser frem til å kunne bidra til økt vekst og trivsel i Ytre Gulen.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.