fbpx

Verdien av norsk sjømateksport fortsetter å øke – eksport for nesten 11 milliarder i oktober

Verdien av norsk sjømateksport fortsetter å øke

 

Norge eksporterte 291 000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober. Volumet økte med 8 prosent, mens eksportverdien økte med 9 prosent eller 854 millioner kroner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 6,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

14 prosent volumvekst for laks
Norge eksporterte 117 000 tonn laks for 6,7 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 14 prosent og en verdiøkning på 4 prosent eller 261 millioner kroner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 922 000 tonn laks for 59 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 6 prosent eller 3,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 51,89 kroner per kilo mot 58,35 kroner i oktober i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

Stor økning i ørreteksporten
Norge eksporterte 6 700 tonn ørret for 375 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 46 prosent og en verdiøkning på 30 prosent eller 87 millioner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 47 000 tonn ørret for 3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 600 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i oktober.

23 prosent volumøkning på fersk torsk
Norge eksporterte 2 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 107 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 23 prosent og en verdiøkning på 44 prosent eller 33 millioner kroner fra oktober i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 46 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 21 prosent og en verdireduksjon på 5 prosent eller 115 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 4 400 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 192 millioner kroner i oktober. Volumet falt med 21 prosent mens verdien falt med 16 prosent eller 37 millioner kroner fra oktober i fjor. Storbritannia og Kina var de største markedene for fryst torsk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 58 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,4 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 15 prosent eller 314 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Portugal største torskemarked i oktober
Norge eksporterte 12 100 tonn hel klippfisk for 698 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 18 prosent, og en verdiøkning på 202 million kroner eller 41 prosent fra oktober i fjor. Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 77 000 tonn klippfisk for 3,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning 2 prosent og en verdiøkning på 13 prosent eller 439 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 1 800 tonn saltfisk for 92 millioner kroner i oktober. Det er en volumreduksjon på 13 prosent og en verdireduksjon på 7 prosent eller 7 millioner kroner fra oktober i fjor. Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 21 000 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner. Det er en volumreduksjon på 21 prosent, og en verdireduksjon på 12 prosent eller 160 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Verdien på sildeeksporten opp med 91 prosent
Norge eksporterte 38 800 tonn sild for 357 millioner kroner i oktober. Det er en volumvekst på 116 prosent og en verdiøkning på 91 prosent eller 170 millioner kroner sammenlignet med oktober i fjor. Nigeria og Egypt var de største markedene for sild i oktober.

Hittil i år har Norge eksportert 216 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 10 prosent, og en verdinedgang på 5 prosent eller 93 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Prisøkning på makrell
Norge eksporterte 66 000 tonn makrell for 1,3 milliard kroner i oktober. Det er en volumnedgang på 14 prosent og en verdivekst på 2 prosent eller 29 millioner kroner fra oktober i fjor. I oktober har Japan og Kina vært de største markedene for makrell.

Hittil i år har Norge eksportert 173 000 tonn makrell for 3,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, og en verdiøkning på 26 prosent eller 634 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Redusert eksport av kongekrabbe og reker i oktober
Det ble eksportert 161 tonn kongekrabbe for 50 millioner kroner i oktober. Det er en reduksjon i volum 10 prosent, mens verdien falt med 2 millioner kroner eller 4 prosent. I oktober har Danmark og USA vært de største mottakere av kongekrabbe. Hittil i år er det eksportert 1 800 tonn kongekrabbe til en verdi av 557 millioner kroner. Det er en volumvekst på 4 prosent, mens verdien økte med 14 prosent eller 66 millioner kroner.

Norge eksporterte 1 900 tonn reker for 112 millioner kroner i oktober. Det er en reduksjon på 12 prosent, mens verdien falt med 4 millioner kroner eller 4 prosent. Storbritannia og Sverige var de viktigste markedene for reker i oktober. Hittil i år er det eksportert 14 000 tonn reker til en verdi av 933 millioner kroner. Det er en økning i volum på 57 prosent, mens verdien økte med 36 prosent eller 249 millioner kroner.

 

Andre aktuelle saker

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

  Sjømatbedriftene har kontaktet myndighetene med ønske om fortsatt mulighet for dispensasjon fra kravet om lukket slakting jf. PD-forskriften § 8 femte ledd, etter 1. januar 2021. Norsk Industri og Sjømat Norge har uttalt at de støtter anmodningen. Dersom dette...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.