fbpx

«EØS-AVTALEN er det vakreste»

Anniken Huitfeldt vedgår at hun er bekymret for hva som skjer med britenes forhold til det europeiske fellesskapet. Foto: Gunnar Ringheim

 

Anniken Huitfeldt styrer utenrikskomiteen på Stortinget og bekymrer seg over hva brexit-kaoset skaper av usikkerhet for norsk næringsliv.

Ap-toppen er imponert over utviklingen for sjømatindustrien. I 2018 økte eksporten av fisk til Storbritannia med 13 prosent, bare økningen har en verdi av én milliard kroner. Så vi snakker om et stort marked, sier Huitfeldt.

Hun peker på at fordi det er tollfrihet for en del av hvitfisken, så er Norge sikret samme forhold ut 2020 selv med hard Brexit, uten avtale.

Men det er jo hva som skjer etter den tid spørsmålene vil stå i kø: Hva skjer med sjømatindustrien? Hva blir markedstilgangen da? Vil britene kreve kvoter tilbake? Vil de kreve noe på landbruksområdet, der de har offensive interesser? Målet vårt er god markedsadgang.

Paradokset
Som leder i utenrikskomiteen, er du bekymret for usikkerheten som er skapt?
Ja, jeg er bekymret. Det tror jeg også gjelder mange av dem som var mot norsk EU-medlemskap. Jeg er ikke tilhenger av brexit, og det er jo paradoksalt at om man drar til Beijing eller Tokyo, så er de veldig bekymret fordi store bedrifter har britene som inngang til det europeiske markedet, sier Anniken Huitfeldt.

Hun har spurt seg hva som nå vil skje. – Vil de flytte fabrikkene til Europa. De er avhengig av enhetlige regler. Det snakker vi lite om i norsk sammenheng. Vi er veldig opptatt av toll, men ikke så mye av enhetlige regler, for eksempel enhetlige veterinærregler, det er utrolig viktig for Norge. Men så er det andre som støtter brexit aktivt, fordi de ikke har interesse av europeisk integrasjon.

Britisk besøk
Diskuterer du brexit med Labour og partileder Jeremy Corbyn?
Ja, absolutt. Det er tema overalt. Jeg har aldri hatt så mye besøk av britiske politikere som vil snakke om brexit. De har vært her en etter en, fra skyggeutenriks- ministeren til skyggeeuropaministeren.

Når vi er på internasjonale møter, jeg sitter i styret for det europeiske sosialistpartiet, ber flere briter om møter med oss. Før var det vi som måtte spørre. Nå vil britene diskutere EØS-løsning med Norge. Jeg er ganske tydelig på at det ikke er en god løsning for Storbritannia, fordi de da må akseptere felles arbeidsmarked. Der ligger jo kjernen i den britiske EU-motstanden at de ikke ønsker det. Norge har dessuten et helt andre interesser enn Storbritannia når det gjelder for eksempel landbruk, sier Anniken Huitfeldt.

Irskegrensa
Brexit logoNylig besøkte hun sammen med utenrikskomiteen Irland for å få innsikt i hva brexit kan komme til å bety for Irlands framtidige samarbeid med Storbritannia og EU. Et hovedtema i brexit-forhandlingene er grensen mellom Irland og Nord-Irland, som etter et eventuelt brexit vil bli Storbritannias grense mot EU.

Utenrikskomiteen innledet den to dagers Irland-visitten med befaring i grenseområdet sør for byen Newry. Anniken Huitfeldt oppsummerer hva den irske befolkningen står overfor:

Det har vært viktig for oss å besøke grensen, og se dette området fra både irsk og britisk side, samt møte ulike aktører underveis. Dette har gitt oss kunnskap for å bedre forstå den dype bekymringen folket i Irland har for at brexit skal lede tilbake til tidligere grensehindringer. Frykten er at nye grensehindringer skal kunne reversere fredsprosessen og derigjennom også true den positive økonomiske utviklingen man har hatt på begge sider av grensen, sier Anniken Huitfeldt.

Vi har blitt minnet på hvor mye folket på begge sider av grensen har lidd på grunn av konflikten og volden, og hvor komplekse og sensitive spørsmålene knyttet til relasjonen mellom Irland og Nord-Irland/Storbritannia er, påpeker hun.

Det stabile landet
Anniken Huitfeldt poengterer at Storbritannia har vært det stabile landet Norge har kunnet lene seg på. Slektskapet er nært mellom de norske og britiske arbeiderpartiene, og også mellom Høyre og det konservative partiet.

Anikken Huitfeldt

PARLAMENTET: Anniken Huitfeldt og de øvrige medlemmer av utenrikskomiteen på besøk i det britiske parlamentet i 2018. Foto: Eivind Homme/ Stortinget

Hva tenker du om den linja Labour har lagt seg på?
Vi vant jo valget i London på en annen strategi, et mye breiere arbeiderparti. Det er nok mye større sjanse til å vinne valg ved å legge seg på den linja. Jeg var på Labours landsmøte i Liverpool, og mener vel at Storbritannias to største partier for tida ikke er akkurat slik vi kjenner dem.Det mest alvorlige, som blir veldig tydelig i hvordan brexit-spørsmålet håndteres, er den uforsonligheten som preger Parlamentet. Alle skal ha sin førsteprioritet, det er liten vilje til kompromisser. I sterk kontrast til Norge. Det flotte med norsk politikk er jo evnen til å finne store kompromisser, enten det er forholdet til EU eller pensjonsforliket. For meg er EØS-avtalen det aller vakreste kompromisset jeg kan tenke meg, sier Anniken Huitfeldt og smiler bredt.

EØS-avtalen
Labour har tatt til orde for nyvalg, er det en smart strategi?
Det kan hende at det er klokt, men nå vil ikke jeg sitte her å gi råd til hva som er best for britene. Det vet de best sjøl.

Hvordan ser du for deg de neste månedene for norsk næringslivs forhold til Storbritannia?
Britene er en veldig viktig handelspartner for oss. Jeg er veldig glad for at vi har EØS-avtalen, for jeg tror det hadde vært enda vanskeligere hvis vi ikke hadde kunnet kjøre en del prosesser sammen med EU nå. For nå er vi ganske godt ivaretatt i forholdet vårt til Storbritannia gjennom EØS-avtalen. Vi skal være glade for at vi har den stabiliteten, sier Anniken Huitfeldt.

 

 

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.