fbpx

Lingalaks bruker ALGEOLJE I SITT LAKSEFÔR

Lingalaks-lokalitet i Hardanger.FOTO: PRESSEFOTO

 

Hardangeroppdretteren Lingalaks er en av de første selskapene til å ta i bruk fôr produsert med algeolje fra det nederlandske selskapet Veramaris.Erlend Haugarvoll i Lingalaks forklarer at de erstatter fiskeolje med algeolje som inneholder de essensielle omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Algeoljen gjør at Lingalaks er mindre avhengig av fiskeolje i fôret de bruker. Dette gjør vi for å bli mer bærekraftig og for å skille oss ut i markedet. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel, ved å fôre fisken vår med algeolje istedenfor fiskeolje, som er en knapp ressurs. Videre opprettholder vi et fôr med høyt nivå av omega-3 fettsyrer, som gir laksen et kosthold fortsatt rik på marine ingredienser.

En annen medlemsbedrift i Sjømatbedriftene, Kvarøy Fiskeoppdrett har allerede i noen år brukt algeolje med DHA i fôret med god suksess. Dette har gjort at vi i Lingalaks ønsket å utforske de samme muligheter. Vi har god dialog med Kvarøy, og er imponert og inspirert av deres gode resultater. Dermed gikk vi i dialog med fôrprodusenten vår Skretting og en av de største produsenter av algeolje, Veramaris for å finne gode alternativer til fôr uten bruk av fiskeolje, men erstattet med alternative marine ingredienser.

Omega-3 fra naturlig marine alger gjør det mulig å produsere sunnere og bedre laks på en bærekraftig måte. Det gir oss en unik mulighet til å differensiere oss i et marked med hard konkurranse. Bærekraft er helt sentralt for oss. Ved å være tidlig ute fant vi partnere langs verdikjeden som også har bærekraft høyt på agendaen sier Erlend Haugarvoll.

Karim Kurmaly (Administrerende direktør i Veramaris), Mads Martinsen (Skretting), Erlend Haugarvoll (Administrerende direktør Lingalaks). Foto: © Veramaris.

Karim Kurmaly (Administrerende direktør i Veramaris), Mads Martinsen (Skretting), Erlend Haugarvoll (Lingalaks AS). Foto: © Veramaris.

Algeoljen fra Veramaris er en ny og banebrytende innovasjon som gir bedre og mer bærekraftig hav- bruk. Algeoljen er rik på begge de essensielle omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Den er også den eneste kommersielle kilden til omega-3 fettsyrene EPA og DHA som ikke kommer fra fisk. Et tonn algeolje tilsvarer samme omega-3 innholdet som 60 tonn villfisk.

Veramaris er et nederlandsk joint venture mellom DSM og Evonik. Veramaris er et resultat av tett dialog mellom de ulike aktørene langs næringskjeden i opp- drettsnæringen. Fra fôrprodusenter og oppdrettere til forhandlere og frivillige organisasjoner.

Fôret til Lingalaks leveres av Skretting. Skretting er verdensledende innen produksjon og leveranse av fôr til havbruksnæringen og det ligger flere år med forskning bak før man kom til et gjennombrudd hvor man klarte å bytte ut andre ingredienser til fordel for algeolje. Veramaris leverer algeoljen, og det har vært et meget godt samarbeid mellom de tre selskapene, og sammen har de kommet frem til et fiskefritt fôr som kan produseres i kommersiell skala. Siden begynnelsen av oktober har Lingalaks fôret 50 prosent av laksen med fôr med algeolje. Den tyske forhandleren Kaufland blir den første forhandleren som tilbyr laks fôret med algeolje til sluttforbrukere. Kaufland og Lidl er en del av den tyske Schwarz-gruppen. Deres kunder stiller høye krav til sortimentskvalitet og opp- rinnelse. Laks fôret på algeolje er innovativt og gir et kvalitetsstempel som lever opp til kundenes høye krav til god smak og sunne produkter. Forbrukernes etterspørsel etter sunn og bærekraftig laks og sjømat øker raskt.

Erlend Haugarvoll innrømmer at det er dyrere å produsere laks med denne type fôr, men er overbevist om at den bevisste forbruker er betalingsvillig for et bedre kvalitetsprodukt. Nå lanseres laksen først i Tyskland, men Frankrike og Nederland er gode po
tensielle markeder. Det blir spennende å se responsen. Ved å drive oppdrett på en mer bærekraftig måte, samt at vi differensierer produktet vårt, er jeg overbevist om at vi vil lykkes. Og forhåpentligvis klarer vi også å ta en høyere pris for dette produktet og. Alge- oljen er fri for miljøgifter, det gir økt matsikkerhet og en mer robust laks uten å gå på bekostning av miljøet. Vi er stolt over å ha fått til fiskefôr med algeolje sammen med våre samarbeidspartnere. Algebaserte marine fôringredienser passer godt til Lingalaks sin bærekraftstrategi.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.