fbpx

Sjømatbedriftene styrker staben!

Tonje Vangen begynte 1. februar i Sjømatbedriftene. Hun er jurist med utdanning fra Universitetet i Bergen og har i 17 år arbeidet i det offentlige – først i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) i Oslo og nå i snart 10 år i Direktoratet for arbeidstilsynet i Trondheim.

I Arbeidstilsynet har jeg hovedsakelig arbeidet med klagesaker og utvikling av regelverk, forteller Tonje Vangen. – Det har vært mye arbeid knyttet til sjøfart og virksomhet på og i sjøen. Dette gjelder bl.a. dykking, hvor det dessverre har vært mange ulykker og uønskede hendelser. Her må arbeidsgiverne etter hvert forholde seg til et mer omfattede regelverk. Deler av havbruksnæringen er risikoutsatt og det er en viktig oppgave for alle berørte parter å styrke sikkerhet og arbeidsmiljø.

Sjømatnæringen er i vekst. Sjømatbedriftenes og min oppgave blir å gi råd – ikke bare i arbeidsrettslige spørsmål, men også om arbeidsmiljø. Jeg har i Arbeidstilsynet opparbeidet god kunnskap om næringen og håper å bidra til at medlemsbedriftene kan operere med større sikkerhet på dette området.

Andre aktuelle saker

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om forlengelse av unntak etter PD-forskriftens § 8

  Sjømatbedriftene har kontaktet myndighetene med ønske om fortsatt mulighet for dispensasjon fra kravet om lukket slakting jf. PD-forskriften § 8 femte ledd, etter 1. januar 2021. Norsk Industri og Sjømat Norge har uttalt at de støtter anmodningen. Dersom dette...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.