fbpx

Akvakulturnæringen må forvente hyppigere tilsyn fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har varslet at de i 2020 vil prioritere innsats overfor hav- og kystbaserte virksomheter i akvakulturnæringen i form av tilsyn og veiledning om helse- miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidstilsynet oppgir at bakgrunnen for satsing i denne næringen er at ansatte i akvakulturnæringen har et av Norges mest risikable yrker, og at faren for å skade seg og omkomme på jobb er stor.

Arbeidstilsynet viser til at årsaken til den høye ulykkesrisikoen er at ansatte i akvakulturnæringen arbeider under skiftende forhold, utsettes for harde værforhold og varierende klima, og at arbeidet betegnes som praktisk og fysisk krevende. Den teknologiske utviklingen i næringen drives blant annet frem av økonomi, fokus på ytre miljø, tildeling av utviklingskonsesjoner og bekjempelse av lakselus. Dette har ført til fremvekst av nye virksomheter som benytter seg av teknisk innovasjon, flyttbare flytende innretninger, båter og kjemikalier.

Særlige fokusområder for Arbeidstilsynets tilsyn er settefiskanlegg, landbasert oppdrett og kultivering av nye arter som eksempel rensefisk, samt tjenesteytere innen hav- og kystbasert akvakultur som ofte opererer i grenseflaten mellom landbasert og sjøbasert aktivitet.

Aktuelle tema for tilsynene vil være systematisk HMS-arbeid, herunder forebygging av arbeidsskader og arbeidsulykker, forebygging av helseskadelig kjemisk eksponering, forebygging av muskel- og skjelettplager, arbeidstid, samt organisatoriske forhold som opplæring, organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger.

Les mer om Arbeidstilsynets tilsyn med akvakulturnæringen her:

 

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.