fbpx

Akvakulturnæringen må forvente hyppigere tilsyn fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har varslet at de i 2020 vil prioritere innsats overfor hav- og kystbaserte virksomheter i akvakulturnæringen i form av tilsyn og veiledning om helse- miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidstilsynet oppgir at bakgrunnen for satsing i denne næringen er at ansatte i akvakulturnæringen har et av Norges mest risikable yrker, og at faren for å skade seg og omkomme på jobb er stor.

Arbeidstilsynet viser til at årsaken til den høye ulykkesrisikoen er at ansatte i akvakulturnæringen arbeider under skiftende forhold, utsettes for harde værforhold og varierende klima, og at arbeidet betegnes som praktisk og fysisk krevende. Den teknologiske utviklingen i næringen drives blant annet frem av økonomi, fokus på ytre miljø, tildeling av utviklingskonsesjoner og bekjempelse av lakselus. Dette har ført til fremvekst av nye virksomheter som benytter seg av teknisk innovasjon, flyttbare flytende innretninger, båter og kjemikalier.

Særlige fokusområder for Arbeidstilsynets tilsyn er settefiskanlegg, landbasert oppdrett og kultivering av nye arter som eksempel rensefisk, samt tjenesteytere innen hav- og kystbasert akvakultur som ofte opererer i grenseflaten mellom landbasert og sjøbasert aktivitet.

Aktuelle tema for tilsynene vil være systematisk HMS-arbeid, herunder forebygging av arbeidsskader og arbeidsulykker, forebygging av helseskadelig kjemisk eksponering, forebygging av muskel- og skjelettplager, arbeidstid, samt organisatoriske forhold som opplæring, organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger.

Les mer om Arbeidstilsynets tilsyn med akvakulturnæringen her:

 

Andre aktuelle saker

Sjømatbedriftenes ærespris 2021

Sjømatbedriftenes ærespris 2021

Foto: Synlig. Vinner av Sjømatbedriftenes ærespris 2020, Ole Jacob Holen fra Knutstad & Holen AS.Sjømatbedriftene ber nå om forslag til kandidater til årets pris. Det er Sentralstyret som til slutt vil være «jury» og utnevne vinneren.Prisen tildeles enkeltpersoner...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.