fbpx

Er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet

Sjømatbedriftene er bekymret over Corona-situasjonen og frykter dette kan få store konsekvenser for Sjømatnæringen.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson sier at man, i tillegg til at markedssituasjonen, og at logistikken knyttet til transport kan bli svært vanskelig, kan man også se for seg at dette vil kunne få store konsekvenser på andre områder.

-Man kan jo tenke seg en situasjon hvor mange nordmenn blir syke, og at man står uten tilstrekkelig dekning av røktere, eller at det rammer tilgangen for fôr. Dette vil potensielt kunne få store konsekvenser, og hva gjør myndighetene for å kartlegge dette, og se på tiltak som kan iverksettes, spør Eriksson.

Med dette bakteppet har Sjømatbedriftene i dag vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for å forhøre seg om hva som gjøres fra myndighetenes side.

-Vi har hatt en god samtale med departementet i dag, og vil fortsette dialogen. Vi har fått en klar forståelse for at dette har deres høyeste oppmerksomhet og at det jobbes på høygir får å kartlegge både konsekvenser denne situasjonen kan føre til, samt at det vurderes ulike tiltak, sier Eriksson.

Robert Eriksson sier at Sjømatbedriftene har kommunisert, ovenfor departementet, at man bør komme med raske tiltak tilpasset situasjonen slik man gjorde da markedene i Russland ble stengt i 2014.

-Så langt er vi beroliget for at departementet har satt denne situasjonen øverst på dagsorden, og vi vil fortsette vår konstruktive dialog med departementet, avslutter Eriksson, i det han oppfordrer medlemsbedrifter til å ta kontakt om de har spørsmål eller har nyttig informasjon som vil være til hjelp for Sjømatbedriftene i det videre arbeidet knyttet til den oppståtte situasjonen.

 

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.