fbpx

Frykter store Corona-konsekvenser for norsk sjømatnæring

Arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene frykter store Corona konsekvenser for norsk sjømatnæring. Nå krever administrerende direktør Robert Eriksson tiltak fra regjeringen.

Sjømatnæringen er Norges nest største eksportnæring. I fjor eksporterte vi sjømat for en verdi på om lag 106 milliarder kroner. Dette tilsvarer at man forsyner verdens befolkning med 36 millioner sjømatmåltid hver eneste dag.

-Vi ser allerede at flyselskapene reduserer kapasiteten. Dette vil naturlig nok få konsekvenser for å få fraktet norsk sjømat ut til markedene. Vi frykter at man om kort tid vil oppleve at fraktkapasiteten som følge av Coronaviruset vil redusere flykapasiteten med mellom 25 – 30 prosent, sier Eriksson.

Den tidligere statsråden som satt i Erna-Solbergs regjering når markedene ble stengt i Russland, høsten 2014, viser til at regjeringen den gang evnet å sette inn raske tiltak for at norske aktører innen sjømatnæringen kunne få mulighet til å omstille seg og finne alternative markeder. Nå krever Eriksson at man iverksetter tilsvarende tiltak fra regjeringens side.

-Det er viktig at man raskt kan iverksette tiltak som kan avhjelpe på den vanskelige markedssituasjonen. Innen oppdrettsnæringen kan man la fisken stå noe lengre i sjøen, og innen fiskerinæringen kan man vurdere å flytte deler av kvotene over til 2021, om situasjonen skulle kreve det, sier Eriksson.

Administrerende direktør, Robert Eriksson, i Sjømatbedriftene kommer med følgende konkrete tiltak han ber regjeringen å iverksette:

Laks: Øke tillatt biomasse på konsesjonsnivå for med 6 pst. Det må vurderes forløpende varigheten av tiltaket.

Ørret: Øke tillatt biomasse på konsesjonsnivå midlertidig med 20 prosent.

Hvitfisk (Villfisk): Innføre nødvendig fleksibilitet til å overføre ufisket kvote til neste år. Her bes det om en god dialog med næringen for å finne den riktige økningen for de ulike artene.

-Det er både viktig og avgjørende at næringens ikke skal gå på akkord med gjeldende miljøregelverk. Derfor mener vi at kravene til miljø, fiskehelse og fiskevelferd for oppdretterne ligger fast, sier Eriksson.

Dette innebærer at oppdretterne må holde seg til reglene for tetthet og antall fisk i hver merd og grensene for lus må overholdes.

Erna må få på plass Fiskeriminister

Sjømatbedriftenes-sjef, ber også Erna Solberg om å få på plass ny fiskeri- og sjømatminister raskt.

-I den situasjonen vi er i nå er det uhyre viktig at vi får på plass ny Fiskeri- og sjømatminister.  I den situasjonen vi nå står ovenfor kan vi ikke holde på uten statsråd. Det er i krisetider man trenger en sterk, og tydelig general, i dag står vi uten general. Jeg forventer at vi har ny statsråd på plass allerede før denne uken er omme, avslutter Eriksson.

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.