fbpx

Sjømatbedriftene tar initiativ til rullering av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger.

Organisasjonssjef i Sjømatbedriftene Kjetil Hestad er glad for at Kommunaldepartementet nå etter lang tid har konkludert i klagen mange kommuner i Sunnhordland og Hardanger sendte inn etter vedtak av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger. Det er gledelig at departementet har gitt kommunene medhold på flere viktige punkt, sier Hestad.

Regional kystsoneplan er en plan for sjøareal og strandsone for kommunene i Sunnhordland, Fusa, Kvam, Jondal og sjøområda i Vindafjord i Rogaland. Planen gjelder disponering av sjøarealet, og inneholder fire plantema: Berekraftig kystsoneplanlegging, akvakultur, sjøtransport og maritim næring, strandsona.

Havbruksnæringen i Sunnhordland og Hardanger står for en enorm verdiskaping. Svært mange mennesker har sine arbeidsplasser her, og fremtiden skal bygges på en bærekraftig bruk av ressursene i havet. Sjømatbedriftene har vert og er opptatt av at kommuner og fylkeskommuner i sin planlegging må legge til rette for at næringen kan få tilgang til de arealer som er nødvendige, i tråd med klart uttalte nasjonale mål, sier Hestad

Forventer en «plass ved bordet»
Vi forventer at Vestland Fylkeskommune i tråd med sitt eget vedtak, og vedtaket fra Kommunaldepartementet nå rullerer denne planen så raskt som mulig. Vi har en klar forventning om å få en «plass ved bordet» i denne prosessen, sier Hestad videre

Vi kommer til å ta et initiativ for å samle næringsaktørene i regionen til et møte om denne saken, så snart forholdene for dette er tilstede avslutter Hestad.

For ytterligere kommentar kan Kjetil Hestad kontaktes på 92 44 44 60.

Andre aktuelle saker

Restauksjon av løyve til lakseoppdrett

Restauksjon av løyve til lakseoppdrett

I byrjinga av oktober vil det være mogeleg å by på restkapasitet til lakseoppdrett. Då vil useld kapasitet frå auksjonen i fjor, tilbys på nytt.  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsette forskrifta om sal av restkapasitet gjennom auksjon. Den opnar måndag 2....

les mer
Bilder NM i Sjømat – premieutdelingen

Bilder NM i Sjømat – premieutdelingen

Foto: Sjømatbedriftene I stålende sol ble det delt ut medalje til stolte sjømatprodusenter under årets AquaNOR messe.   Andre aktuelle saker Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim Tlf: +47 73 84 14 00Besøksadresse:Dronningens gate 7, 6. etasjeE-post:...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.