fbpx

Sjømatbedriftene tar initiativ til rullering av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger.

Organisasjonssjef i Sjømatbedriftene Kjetil Hestad er glad for at Kommunaldepartementet nå etter lang tid har konkludert i klagen mange kommuner i Sunnhordland og Hardanger sendte inn etter vedtak av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger. Det er gledelig at departementet har gitt kommunene medhold på flere viktige punkt, sier Hestad.

Regional kystsoneplan er en plan for sjøareal og strandsone for kommunene i Sunnhordland, Fusa, Kvam, Jondal og sjøområda i Vindafjord i Rogaland. Planen gjelder disponering av sjøarealet, og inneholder fire plantema: Berekraftig kystsoneplanlegging, akvakultur, sjøtransport og maritim næring, strandsona.

Havbruksnæringen i Sunnhordland og Hardanger står for en enorm verdiskaping. Svært mange mennesker har sine arbeidsplasser her, og fremtiden skal bygges på en bærekraftig bruk av ressursene i havet. Sjømatbedriftene har vert og er opptatt av at kommuner og fylkeskommuner i sin planlegging må legge til rette for at næringen kan få tilgang til de arealer som er nødvendige, i tråd med klart uttalte nasjonale mål, sier Hestad

Forventer en «plass ved bordet»
Vi forventer at Vestland Fylkeskommune i tråd med sitt eget vedtak, og vedtaket fra Kommunaldepartementet nå rullerer denne planen så raskt som mulig. Vi har en klar forventning om å få en «plass ved bordet» i denne prosessen, sier Hestad videre

Vi kommer til å ta et initiativ for å samle næringsaktørene i regionen til et møte om denne saken, så snart forholdene for dette er tilstede avslutter Hestad.

For ytterligere kommentar kan Kjetil Hestad kontaktes på 92 44 44 60.

Andre aktuelle saker

Nye krav fra Regjeringen med betydning for sjømatnæringen

Nye krav fra Regjeringen med betydning for sjømatnæringen

Kilde: REGJERINGEN Det har iløpet av de siste dagene kommet nye krav fra Regjeringen for å bidra til bedre smittekontroll. Kravene vil ha betydning for flere, som utenlandske arbeidstakere i sjømatnæringen. De nye kravene omfatter blant annet krav om registrering og...

les mer
Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Tekst: MATTILSYNET Dato: 31.12.2020   Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter. Alle land som eksporterer sjømat til Kina, må forholde seg til disse kravene....

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.