fbpx

Arbeidsgivers styringsrett i koronasituasjonen – hvilken fleksibilitet har arbeidsgiver til å tilpasse driften i virksomheten?

Innledning
Arbeidsgivers styringsrett er arbeidsgivers rett til å ensidig organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Styringsretten er ikke lovfestet, men utviklet gjennom rettspraksis og sedvanerett. Arbeidsgivers styringsrett begrenses av arbeidstakers ansettelsesavtale, lov og tariffavtaler.

Arbeidsgiveren må alltid ha en saklig grunn til å benytte styringsretten. I tillegg må styringsretten være forholdsmessig, slik at det ikke er adgang til å kreve at den ansatte gjør oppgaver som er vesentlig forskjellig fra det arbeidet de vanligvis gjør. Dersom arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal utføre arbeidsoppgaver som i stor grad avviker fra tidligere arbeidsoppgaver, må arbeidsgiver benytte endringsoppsigelse.

Utvidet styringsrett i forbindelse med koronautbruddet
Koronautbruddet vil medføre store utfordringer for næringslivet fordi situasjonen for mange virksomheter er høyst usikker og uforutsigbar. Noen virksomheter opplever kraftig svikt i omsetning, mens andre får nye oppdrag. Forholdene kan gjøre det nødvendig for arbeidsgiver å iverksette tiltak gjennom sin styringsrett for å tilrettelegge for videre drift av virksomheten. Arbeidsgiver kan ved midlertidige ekstraordinære forhold ha en utvidet styringsrett til å iverksette tiltak som innebærer at arbeidstakeren har plikt til å utføre nye eller endrede arbeidsoppgaver.

I tillegg til at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å utføre andre arbeidsoppgaver enn de vanligvis gjør, kan arbeidsgiver innenfor styringsrettens grenser blant annet iverksette nødvendige smitteverntiltak, innføre midlertidige arbeidstidsordninger og pålegge arbeidstaker å ta ut avspasering.

For mer informasjon og veiledning om rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett i koronasituasjonen, ta kontakt med oss i Sjømatbedriftene – vi hjelper deg gjerne.

Andre aktuelle saker

Nye krav fra Regjeringen med betydning for sjømatnæringen

Nye krav fra Regjeringen med betydning for sjømatnæringen

Kilde: REGJERINGEN Det har iløpet av de siste dagene kommet nye krav fra Regjeringen for å bidra til bedre smittekontroll. Kravene vil ha betydning for flere, som utenlandske arbeidstakere i sjømatnæringen. De nye kravene omfatter blant annet krav om registrering og...

les mer
Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Tekst: MATTILSYNET Dato: 31.12.2020   Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter. Alle land som eksporterer sjømat til Kina, må forholde seg til disse kravene....

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.