fbpx

Dispensasjoner fra fiskehelseregelverket under koronautbruddet

Tiltak som settes i verk for å håndtere koronautbruddet kan skape utfordringer oppdrettsnæringen. I enkelte tilfeller kan det bli behov for dispensasjoner fra regelverk for å håndtere disse. Mattilsynet vil behandle dispensasjonssøknader raskt og effektivt ved behov, men forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen.

– Oppdrettsnæringen, fiskehelsetjenesten og myndighetene må under koronautbruddet samarbeide tett for å unngå smittespredning av viruset, opprettholde trygg matproduksjonen og samtidig sikre god fiskehelse- og fiskevelferd, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Mattilsynet har tett kontakt med sjømatorganisasjonene og oppdrettsaktører for å sammen løse situasjonen på best mulig måte.

Må jobbe forebyggende

Endring i markedssituasjonen og redusert tilgang på menneskelige ressurser til å utføre oppgaver, kan gjøre situasjonen mer krevende framover.

Mattilsynet forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen. En slik tilpasning vil kunne innebære å starte slakting mens det enda er god margin til maksimal tillatt biomasse (MTB) og planlagt brakkleggingstidspunkt.

– Biosikkerheten må prioriteres. Det er også viktig med god kontroll med lakselus i vårperioden, for å hindre at lus blir en trussel for utvandrende laksesmolt og sjøørret, og for oppdrettsfisken selv, sier Wilmann.

Mattilsynet er forberedt på rask og effektiv saksbehandling, og vil kunne tilpasse frister og virkemidler etter situasjonen for å unngå å fatte vedtak det er umulige å gjennomføre.

Næringen må søke dispensasjon

Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer for å sikre at saksbehandlingen av dispensasjonene blir enhetlig. 
Les mer om dette her

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.