fbpx

Mattilsynet med avklaring knyttet til dispensasjon fra transportforskriftens forbud mot transport av levende laks.

Logo Mattilsynet

På grunn av korona-pandemien kan det være behov for å gjøre en rekke tilpasninger i driften. Mattilsynet forventer at næringen tilpasser beredskapen sin til den ustabile og uforutsigbare situasjonen.

Likevel kan logistikkproblemer, manglende mulighet for innfrysing av slaktet fisk, kapasitetsproblemer i slakteriene, m.m., føre til vanskeligheter med utslakting av lokaliteter. Transport av levende fisk over naturlige smittebarrierer innebærer fare for smittespredning.

Begrensning av transport over slike barrierer er et velkjent forebyggende tiltak for å hindre spredning av både kjente og ukjente smittsomme sykdommer. Derfor er det forskriftsfestede begrensninger knyttet til transport av levende fisk over enkelte av disse havområdene.

Søknader om dispensasjon fra transportforskriftens forbud mot transport av levende slaktefisk til slakt over Hustadvika eller ut av PD-sonen

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.