fbpx

Nytt kvotesystem vedtatt

Bilde av kvotemeldingen

Stortinget behandlet i går regjeringens forslag til nytt kvotesystem. Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjorde stortingsflertallet.

Stortinget ba regjeringen om å ikke etablere en statlig kvotebeholdning. Videre vedtok stortingsflertallet at fordelingen mellom flåtegruppene ikke skulle endres vesentlig, ved utløp av tidsbegrensninger for strukturkvoter fordeles gevinsten til gruppen fartøyet tilhører når tidsbegrensningen inntrer. Når det gjeler tidsbegrensning for strukturkvoter ble det besluttet at disse ikke skulle forlenges slik regjeringens opprinnelige forslag la opp til.

Videre vedtok Stortinget at samfiske med seg selv i torskefiske avvikles, men at det gis en overgangsperiode frem til og med 2025. Det vil fortsatt være tillat og samfiske med andre. Videre ba flertallet regjeringen om å legge til rette for at det i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 breddegrad etableres kvotefleksibilitet over årsskiftet. Det ble også bedt om at regjeringen måtte komme tilbake med forslag om fiskal avgift på fiskeri.

Stortingsflertallet gikk også inn for en overgangsperiode der fartøy med annen faktisk lengde enn hjemmelslengde, kan bringe fartøyets faktiske lengde i tråd med hjemmelslengden. Dette innebærer i praksis at man for fremtiden vil inndele gruppestørrelsen i flåten basert på faktisk lengde og ikke hjemmelslengde.

Det ble også bedt om at regjeringen skulle utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Videre ble det bedt om, fra de fire flertallspartiene, at regjeringen skulle foreta en konsekvensutredning på de elementene som regjeringen ikke har utredet i meldingen.  

Sjømatbedriftene registrer at man har fått noe gjennomslag for sine synspunkter, men at det på den andre side er gjort vedtak som man også er rykende uenige i.

Her vil du kunne lese mer om stortingets behandling av kvotemeldingen: 

Vi vil komme tilbake med en nærmere omtale av de vedtak som ble fattet i neste nummer av Norsk Sjømat.

Andre aktuelle saker

Restauksjon av løyve til lakseoppdrett

Restauksjon av løyve til lakseoppdrett

I byrjinga av oktober vil det være mogeleg å by på restkapasitet til lakseoppdrett. Då vil useld kapasitet frå auksjonen i fjor, tilbys på nytt.  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsette forskrifta om sal av restkapasitet gjennom auksjon. Den opnar måndag 2....

les mer
Bilder NM i Sjømat – premieutdelingen

Bilder NM i Sjømat – premieutdelingen

Foto: Sjømatbedriftene I stålende sol ble det delt ut medalje til stolte sjømatprodusenter under årets AquaNOR messe.   Andre aktuelle saker Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim Tlf: +47 73 84 14 00Besøksadresse:Dronningens gate 7, 6. etasjeE-post:...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.