fbpx

Nytt kvotesystem vedtatt

Bilde av kvotemeldingen

Stortinget behandlet i går regjeringens forslag til nytt kvotesystem. Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjorde stortingsflertallet.

Stortinget ba regjeringen om å ikke etablere en statlig kvotebeholdning. Videre vedtok stortingsflertallet at fordelingen mellom flåtegruppene ikke skulle endres vesentlig, ved utløp av tidsbegrensninger for strukturkvoter fordeles gevinsten til gruppen fartøyet tilhører når tidsbegrensningen inntrer. Når det gjeler tidsbegrensning for strukturkvoter ble det besluttet at disse ikke skulle forlenges slik regjeringens opprinnelige forslag la opp til.

Videre vedtok Stortinget at samfiske med seg selv i torskefiske avvikles, men at det gis en overgangsperiode frem til og med 2025. Det vil fortsatt være tillat og samfiske med andre. Videre ba flertallet regjeringen om å legge til rette for at det i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 breddegrad etableres kvotefleksibilitet over årsskiftet. Det ble også bedt om at regjeringen måtte komme tilbake med forslag om fiskal avgift på fiskeri.

Stortingsflertallet gikk også inn for en overgangsperiode der fartøy med annen faktisk lengde enn hjemmelslengde, kan bringe fartøyets faktiske lengde i tråd med hjemmelslengden. Dette innebærer i praksis at man for fremtiden vil inndele gruppestørrelsen i flåten basert på faktisk lengde og ikke hjemmelslengde.

Det ble også bedt om at regjeringen skulle utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Videre ble det bedt om, fra de fire flertallspartiene, at regjeringen skulle foreta en konsekvensutredning på de elementene som regjeringen ikke har utredet i meldingen.  

Sjømatbedriftene registrer at man har fått noe gjennomslag for sine synspunkter, men at det på den andre side er gjort vedtak som man også er rykende uenige i.

Her vil du kunne lese mer om stortingets behandling av kvotemeldingen: 

Vi vil komme tilbake med en nærmere omtale av de vedtak som ble fattet i neste nummer av Norsk Sjømat.

Andre aktuelle saker

Overtid og korona

Overtid og korona

Et stort antall virksomheter i sjømatnæringen har erfart at koronapandemien og innreiserestriksjonene for utenlandske arbeidstakere har medført mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette betyr at man blir nødt til å nyttiggjøre seg arbeidskraften til de tilgjengelige...

les mer
Flere aktører klare for Jubileumskonferansen

Flere aktører klare for Jubileumskonferansen

Sjømatbedriftene har den siste tida jobbet med å lande programmet til årets store begivenhet, Jubileumskonferansen. Jubileumskonferansen går av stabelen 21.-22. September, med begrenset antall plasser til arrangementet. Nå begynner også de fleste programaktørene å...

les mer
Landsmøtet blir digitalt

Landsmøtet blir digitalt

Sjømatbedriftene, FIAS og Norwegian Seafood Trust har herved gleden av å invitere til henholdsvis Landsmøte, og generalforsamling den 29. juni 2021. Møtene vil bli avviklet digitalt.TEKST: Sjømatbedriftene   Dagsorden og sakspapirerDagsorden og sakspapirer for...

les mer
Informasjon om ferieavvikling og innreisekarantene

Informasjon om ferieavvikling og innreisekarantene

Det nærmer seg ferietid, og mange utenlandske arbeidstakere ønsker å reise på ferie til sitt hjemland. Sjømatbedriftene har fått en del henvendelser om hvordan virksomhetene bør forholde seg til dette, gitt koronasituasjonen.TEKST: Tonje Vangen, jurist og fagsjef jus-...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.