fbpx

Ber fiskeri- og sjømatministeren bruke JA-stemplet på ankesakene for utviklingskonsesjoner

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, ber fiskeri- og sjømatministeren om å lete frem Ja-stemplet og bruke det uten blygsel når han nå behandler klagene på utviklingskonsesjoner.

Bilde av kvotemeldingen

I morgen legger finansminister Jan Tore Sanner (H) frem regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Et revidert budsjett som vil se totalt annerledes ut enn hva man forestilte seg for bare tre måneder tilbake.

Regjeringens krisetiltak i forbindelse med koronasituasjonen har frem til nå kommet på om lag 300 milliarder kroner. Selv om det er for tidlig å slå fast hvilke tiltak som har fungert etter hensikten og hvilke som ikke har det, så viser det uansett med tydelighet at regjering har evnet å iverksette motkonjunktur politikk raskt og effektivt.

– Sjømatbedriftene vil gi honnør til regjeringen for hvordan man de ha håndtert krisen så langt. De har vært på, og hovedinntrykket er at de har kommet med krisepakker raskt, sier Eriksson.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør mener havbrukssektoren på en enkel måte kan bidra til økte investeringer og bedre økonomien, bare regjeringen tillater det.

– En rekke havbruksselskap har søkt om å få utviklingskonsesjoner. Mange av disse har blitt avvist fra Fiskeridirektoratet. En rekke vedtak er påklaget fra selskapene, og ligger nå til ankebehandling hos departementet. Jeg mener statsråden bør lete frem

«Ja-stemplet». Her er det selskaper som er villige til å investere. I den tiden vi nå er inne i bør de selvsagt få lov til det. Dette vil gi økte investeringer, økt verdiskapning, og arbeidsplasser, sier Sjømatbedriftenes administrerende direktør.

Med den største arbeidsledigheten vi har opplevd i moderne tid bør det etter Sjømatbedriftene være en selvfølge at man tillater bedrifter som ønsker å invester for fremtiden.

– I stede for å sysle med tankene om innføring av særavgifter som arealavgift bør man heller legge til rette for at man raskt iverksetter en ny runde med utviklingskonsesjoner. Her er jeg og Sjømatbedriftene villige til å diskutere konkrete og realistiske krav for hvordan man kan legge nye kriterier til grunn for å løse noen av dagens utfordringer knyttet til rømming, og dødelighet. La pengene bli i selskapene og legge til rette for økte investeringer som igjen vil gi en mer bærekraftig produksjon, og økt produksjonsvekst. Det er dette som vil bygge Norge for fremtiden, sier Robert Eriksson.

Ber om like permitteringsregler

Sjømatbedriftene er skuffet over at fiskeindustrien ikke har fått de samme permitteringsreglene som det øvrige næringslivet.

– Dette er rett og slett forskjellsbehandling. Her har jeg forventninger til at regjeringen retter opp dette i revidert nasjonalbudsjett. Om så ikke skjer vil jeg henstille til finanskomiteen til å ta grep. I det store og hele snakker vi her om småpenger. Her står både LO, NHO og Sjømatbedriftene sammen, og jeg mener dette er en sterk allianse det er verdt å lytte til, avslutter Eriksson.

For ytterligere kommentarer kan undertegnede nås på telefon 95 06 87 97

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.