fbpx

Ber om like permitteringsregler for fiskeindustrien

I forbindelse med koronasituasjonen har regjeringen kommet med fler tiltakspakker for å avhjelpe næringslivet i en vanskelig tid. Et av tiltakene var å endre permitteringsreglene. Den eneste gruppen som det viste seg ikke ble omfattet av ordningen er fiskeindustriarbeiderne.

Bilde av kvotemeldingen

De nye stønadsreglene regjeringen innførte skal sikre at alle permitterte får full lønn i 18 dager. Samtidig ble lønnsforpliktelsen fra arbeidsgiver redusert til to dager.

Sjømatbedriftene har merket seg at det fra arbeids- og sosialdepartementet vises til at arbeidstakere som permitteres fra fiskeindustrien er unntatt fra permitteringslønnsloven, og at dette innebærer også at arbeidsgivere ikke har lønnsplikt under permittering.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson, viser til at flere av fiskeindustribedriftene som har tatt kontakt med organisasjonen har vært nødt til å permittere som følge av koronasituasjonen.

– Vi er kjent med at flere av våre medlemsbedrifter har vært i kontakt med Nav. Der har de fått opplyst om at reglene også gjaldt for dem. Det at dette ikke gjelder fiskeindustriarbeidere er etter vårt skjønn en grov forskjellsbehandling, sier Eriksson.  

På grunn av at om lag 400 000 mennesker stod uten arbeid så å si over natta, og hvor flesteparten ble permittert, var trykket stort hos Nav for å kunne håndtere den raskt økende saksmengden. Dette medførte at myndighetene ba bedriftene om å forskuttere lønnen, og så skulle de få refundert denne tilbake fra Nav.

På bakgrunn av den informasjonen som ble gitt fra Nav er det er liten tvil om at fiskeindustribedriftene har handlet i god tro.  

I likhet med Sjømatbedriftene har både LO og NHO reagert på denne forskjellsbehandlingen.

– Vi har sendt finanskomiteen et brev og bedt dem om å gjøre de nødvendige endringer slik at fiskeindustrien blir likebehandlet med resten av norsk næringsliv når det gjelder permitteringer som følger av koronasituasjonen. Denne saken vil vi følge opp videre ovenfor komiteen og i forbindelse med deres videre arbeid med revidert nasjonalbudsjett, avslutter Eriksson.  

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.