fbpx

Ber om like permitteringsregler for fiskeindustrien

I forbindelse med koronasituasjonen har regjeringen kommet med fler tiltakspakker for å avhjelpe næringslivet i en vanskelig tid. Et av tiltakene var å endre permitteringsreglene. Den eneste gruppen som det viste seg ikke ble omfattet av ordningen er fiskeindustriarbeiderne.

Bilde av kvotemeldingen

De nye stønadsreglene regjeringen innførte skal sikre at alle permitterte får full lønn i 18 dager. Samtidig ble lønnsforpliktelsen fra arbeidsgiver redusert til to dager.

Sjømatbedriftene har merket seg at det fra arbeids- og sosialdepartementet vises til at arbeidstakere som permitteres fra fiskeindustrien er unntatt fra permitteringslønnsloven, og at dette innebærer også at arbeidsgivere ikke har lønnsplikt under permittering.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson, viser til at flere av fiskeindustribedriftene som har tatt kontakt med organisasjonen har vært nødt til å permittere som følge av koronasituasjonen.

– Vi er kjent med at flere av våre medlemsbedrifter har vært i kontakt med Nav. Der har de fått opplyst om at reglene også gjaldt for dem. Det at dette ikke gjelder fiskeindustriarbeidere er etter vårt skjønn en grov forskjellsbehandling, sier Eriksson.  

På grunn av at om lag 400 000 mennesker stod uten arbeid så å si over natta, og hvor flesteparten ble permittert, var trykket stort hos Nav for å kunne håndtere den raskt økende saksmengden. Dette medførte at myndighetene ba bedriftene om å forskuttere lønnen, og så skulle de få refundert denne tilbake fra Nav.

På bakgrunn av den informasjonen som ble gitt fra Nav er det er liten tvil om at fiskeindustribedriftene har handlet i god tro.  

I likhet med Sjømatbedriftene har både LO og NHO reagert på denne forskjellsbehandlingen.

– Vi har sendt finanskomiteen et brev og bedt dem om å gjøre de nødvendige endringer slik at fiskeindustrien blir likebehandlet med resten av norsk næringsliv når det gjelder permitteringer som følger av koronasituasjonen. Denne saken vil vi følge opp videre ovenfor komiteen og i forbindelse med deres videre arbeid med revidert nasjonalbudsjett, avslutter Eriksson.  

Andre aktuelle saker

Overtid og korona

Overtid og korona

Et stort antall virksomheter i sjømatnæringen har erfart at koronapandemien og innreiserestriksjonene for utenlandske arbeidstakere har medført mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette betyr at man blir nødt til å nyttiggjøre seg arbeidskraften til de tilgjengelige...

les mer
Flere aktører klare for Jubileumskonferansen

Flere aktører klare for Jubileumskonferansen

Sjømatbedriftene har den siste tida jobbet med å lande programmet til årets store begivenhet, Jubileumskonferansen. Jubileumskonferansen går av stabelen 21.-22. September, med begrenset antall plasser til arrangementet. Nå begynner også de fleste programaktørene å...

les mer
Landsmøtet blir digitalt

Landsmøtet blir digitalt

Sjømatbedriftene, FIAS og Norwegian Seafood Trust har herved gleden av å invitere til henholdsvis Landsmøte, og generalforsamling den 29. juni 2021. Møtene vil bli avviklet digitalt.TEKST: Sjømatbedriftene   Dagsorden og sakspapirerDagsorden og sakspapirer for...

les mer
Informasjon om ferieavvikling og innreisekarantene

Informasjon om ferieavvikling og innreisekarantene

Det nærmer seg ferietid, og mange utenlandske arbeidstakere ønsker å reise på ferie til sitt hjemland. Sjømatbedriftene har fått en del henvendelser om hvordan virksomhetene bør forholde seg til dette, gitt koronasituasjonen.TEKST: Tonje Vangen, jurist og fagsjef jus-...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.