fbpx

Kystflåten avgjørende for eksport av ferskfisk

Per Mjelva

– Når det snakkes om kvoter og flåtestruktur, må vi ikke glemme kystflåten og den betydning den har for ferskfiskeksporten. Kystflåten er alfa og omega for salg av fersk fisk både innenlands og på europeiske markeder.

Det er Per Mjelva som fremholder dette i en samtale med Norsk Sjømat. Ålesunderen er daglig leder i Marine Sales AS, hvor han er innehaver i 3. generasjon. Mjelva er en kjent skikkelse i fiskerikretser. Han er styremedlem i Sjømatbedriftene og har vært det så lenge organisasjonen har eksistert. Han var i en periode også organisasjonens styreleder.

– Kystflåten bør få en større andel av de samlede kvotene. Fiskekjøperne, både de som handler med fisk og forbrukerne som spiser den, er mer og mer opptatt av kvalitet. Da er kystflåten alfa og omega. Fisken skal ikke bare se fin og fersk ut. Den må også være det for å oppnå gode priser til beste for både fangstleddet og de som omsetter fisk, fortsetter Mjelva.

– Når det snakkes om kvoter og flåtestruktur, må vi ikke glemme kystflåten og den betydning den har for ferskfiskeksporten. Kystflåten er alfa og omega for salg av fersk fisk både innenlands og på europeiske markeder.

Bildet på veggen viser at fisk fra Marine Sales AS merkes med firmaets logo. – Det er kystflåten som gir fiskerne størst lønnsomhet i forhold til kvantum. Og det er også kystflåten som avsetter det minste klimaavtrykket med hensyn til forbruk av drivstoff pr kilo fisk. I en tid med stort fokus på klimautslipp, bør dette tale for større kvoter til den fartøygruppen som har lavest klimautslipp.

Det er alt for stor oppmerksomhet om store enheter. Ferskfisknæringen er avhengig av dagfersk fisk og da er vi helt prisgitt kystflåten. Ferskfisk til eksport er ikke noe vi kan hente fra trålerne.

Det er imidlertid et handikap for fiskerinæringen at så mye av rammevilkår og regler fastsettes av byråkrater som knapt har tatt i en fisk og aldri har arbeidet på et fiskefartøy eller i foredlingsleddet. Derfor er det så viktig at vi har en organisasjon som Sjømatbedriftene. Det er en organisasjon som er hands on, som det heter. Sjømatbedriftene gjør en god jobb for hele næringen. For oss som en liten aktør betyr det mye å være medlem. Dette skaper allianser og nyttige nettverk. Og så er det viktig at vi i en næring hvor alle ledd er avhengige av hverandre også finner sammen for å styrke helheten, og dermed den enkelte utøver, understreker Per Mjelva.

Per Mjelva– Marine Sales AS omsetter alle typer hvitfisk. 60 prosent av salget går til eksport mens resten omsettes innenlands, hovedsakelig på Østlandet. Firmaet kjøper fisk fra om lag 20 fartøyer på kyststrekningen fra Nordhordland til Nord-Trøndelag. Det er så vel garnbåter som linebåter, snurrevadfartøyer og sjarker med juksa. Vi er tre på kontoret. Medregnet medarbeiderne på pakkeriene og fiskerne, sysselsetter vi om lag 50 personer i alt.

Fisk som tas i mot i Stokksund og her i Ålesund om ettermiddagen for eksempel på en tirsdag, er på Alna-bruterminalen i Oslo kl. 0500 onsdag, i Tyskland torsdag og i Paris natt til fredag. Vi selger til grossister på Østlandet og ute i Europa. Det gjelder både hodekappet fisk og hel, sløyd fisk, men også en del fileter. Kvaliteten er helt avgjørende og derfor er det så viktig at også fangstleddet har dette for øye. Det har kystflåten som leverer dagfersk fisk. Marine Sales har egne mottak og pakkeri i Ålesund og i Stokksund i Åfjord. År om annet kjøper og selger firmaet mellom 1 700 og 2 000 tonn ferskfisk innen og utenlands.

– Vi er en nisjebedrift som ikke er volumbasert, men avhengig av marginer, understreker Mjelva. Arbeidsdagen er ikke alltid forutsigbar, men desto mer spennende. Vi får ikke en viss oversikt over kvanta og fiskeslag før tidlig ettermiddag. Først sent på ettermiddagen er dagens fangster ferdigpakket. Sånn er det å handle med dagferske produkter, hvor dårlig vær og landligge for fiskeflåten også kan gi oss utfordringer. Vi er spent på utfallet av britenes forhandlinger med EU om Brexit. Vi selger fisk til Storbritannia og er derfor opptatt av tollspørsmålet. Det samme gjelder grensepasseringer og andre praktiske spørsmål. Landene fisker og har kvoter i hverandres farvann, noe vi også er spent på hva som blir resultatet av. Men britene vil ha sin fish’n ships og vil forhåpentligvis fortsatt kjøpe norsk torsk og hyse, tror Per Mjelva.

Andre aktuelle saker

Save the date – Sjømatdagene

Save the date – Sjømatdagene

Sjømatdagene 24. – 26. mars 2025 på Hell Det er med stor glede vi nå kan annonsere datoen for Sjømatdagene 2025, som vil finne sted på Scandic Hell. Som en av de mest tradisjonsrike konferansene i bransjen, lover vi et program som vil inspirere og engasjere.  Sett av...

les mer
The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.