fbpx

Nyttig møte med Fiskeri- og sjømatministeren

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeri- og sjømatminister Oddd Emil Ingebrigtsen var fredag på besøk hos SJømatbedrfitene

TEKST: Sjømatbedriftene

Under normale forhold skulle trønderhovedstaden i forrige uke  vært smekk full av folk, og med nærmere 60 000 besøkende. Årets Nor-Fishing ble alt annet enn en normalutgave. Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen, hadde likevel tatt turen til Trondheim for å delta på den digitale avviklingen av messen, og hvor han hadde satt av god tid til å møte næringen. Fredag formiddag tok han turen til Sjømatbedriftene hvor en rekke sentrale temaer ble satt på dagsorden. Temaer som forenklinger for næringen, markedsadgang, fremtidig vekstregime, helårlige arbeidsplasser og omdømme var noen av de temaene Sjømatbedriftene og Statsråden diskuterte.

-Det er alltid hyggelig å få besøk av statsråden. Besøket ga oss en gylden mulighet til å vise frem vår organisasjon, samt fortelle hva vi og våre medlemmer er opptatt av. Jeg håper og tror at vi gjennom dette besøket fikk satt oss selv og våre medlemmer tydeligere på radaren hos statsråden, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Departementet ga også tydelige tilbakemelding på at de hadde sett en stor og positiv utvikling hos Sjømatbedriftene i løpet av de siste årene, og at organisasjonen nå utgjør en sterk og viktig stemme for næringen.

-Vi har hatt et klart mål om å kunne sette organisasjonen på dagsorden, og at vi skal være en premissleverandør for gode og fremtidsrettede løsninger på de utfordringene næringen står ovenfor. I dette innebærer det også at vi skal ha et nært og godt samarbeid med myndighetene på alle nivå. Dette gjelder så vel departement, underliggende etater, og Storting, som regionale og lokale myndigheter. Det er derfor svært gledelig med slike tilbakemeldinger. Dette gjør at vi har det samme utgangspunktet til å ivareta våre medlemmers interesser inn mot myndighetene som konkurrerende organisasjoner har, avslutter Eriksson.

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.