fbpx

Følg opp det gode arbeidet med smittevern!

10.12. 2021

Sist vinter kontrollerte Arbeidstilsynet en rekke virksomheter i forbindelse med vinterfiske. Hovedinntrykket var at bransjen tar smittevern på alvor, og at dette er en næring som er vant til å jobbe godt med hygiene.

TEKST: Arbeidstilsynet

I vinter vil 3000-4000 utenlandske arbeidstakere passere grensen i forbindelse med vinterfisket. Mange av disse kommer fra østeuropeiske land med relativt lav andel koronavaksinerte.

Nå opplever vi økt koronasmitte i alle land, og vi minner om regler og anbefalinger for å forebygge smitte. Samtidig vil vi ha færre sentrale tiltak som begrenser smittespredning i samfunnet. Dermed vil en større del av ansvaret for å redusere smitterisikoen ligge hos dere som arbeidsgivere.For å hindre smitteutbrudd må virksomhetene i fiskeindustrien derfor fortsatt ha gode smittevernrutiner.

Alle som kommer til Norge, må registrere seg

Alle som kommer til Norge fra utlandet, må registrere seg i innreiseregisteret (reg.entrynorway.no). Dette gjelder også alle som er fullvaksinerte.

Alle som kommer til Norge, må teste seg

Alle som kommer til Norge, må ta koronatest på grenseovergangen eller på flyplassen. Dette gjelder også personer med gyldig koronasertifikat.

Alle som ikke kan fremvise et gyldig koronasertifikat, må ha med dokumentasjon på som viser negativ test på covid-19. Testen må være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst.

Undersøk om arbeidstakerne dine må i innreisekarantene

Alle som ikke kan framvise et gyldig koronasertifikat, må undersøke om de må i innreisekarantene. Dette gjelder personer fra land eller områder med plikt til innreisekarantene etter covid-19-forskriften vedlegg A (lovdata.no).

Du kan også sjekke kart som viser hvilke land og områder i Europa som innreisekarantene gjelder for (fhi.no).

Arbeidstakere som skal i innreisekarantene, skal i innreisekarantenetiden

 • unngå nærkontakt med andre personer
 • ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg

Informer arbeidstakerne dine

Sesongarbeidere som skal delta i vinterfisket, må kjenne reglene som gjelder for innreise til Norge. Vi har samlet viktig informasjon som gjelder utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere som skal reise til Norge: Utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere som skal reise til Norge (arbeidstilsynet.no).

Denne informasjonen kan du sende arbeidstakerne dine. Informasjonen foreligger på både norsk, engelsk, litauisk, polsk og rumensk.

Fortsett arbeidet for å forebygge smitte

Vurder risikoen for smitte
Dere må vurdere smitterisikoen blant annet ved

 • bruk av utenlandsk arbeidskraft
 • utførelsen av arbeidet
 • gjennomføring av pauser
 • kontakt med leverandører og andre utenforstående.

Gjør tiltak for å begrense smitterisikoen blant arbeidstakerne
For å forebygge smitte må dere ha rutiner

 • for mottak av tilreisende arbeidstakere og arbeidssøkere
 • for å sikre at sesongarbeidere fra land med karanteneplikt overholder kravet om innreisekarantene
 • for å søke om å få oppholdsstedet forhåndsgodkjent dersom dere tilbyr oppholdssted til arbeidstakere eller oppdragstakere i innreisekarantene
 • for smittevern i innkvarteringen
 • for å sikre at innkvarteringen dere tilbyr, er forsvarlig
 • for å forebygge smitte i arbeidsmiljøet
 • for å informere arbeidstakerne om smitteverntiltak på et språk som de forstår

Les mer om krav til innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (arbeidstilsynet.no).

Sørg for forsvarlig og lovlig innkvartering

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til rådighet for arbeidstakere, skal sørge for at denne er forsvarlig. Innkvartering som brukes til innreisekarantene, må i tillegg være forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Les mer om innkvartering av arbeidstakere (arbeidstilsynet.no).
Arbeidsgivere som stiller til rådighet innkvartering til arbeidstakere som skal i innreisekarantene, skal sørge for at arbeidstakeren får enerom med eget bad og eget kjøkken eller matservering. Les mer om innkvartering og smittevern (arbeidstilsynet.no).

Hvem betaler for karanteneopphold?

Hvem som skal dekke utgifter til mat og opphold i karantenetiden, er ikke regulert i noen lov eller forskrift. Derfor må dette avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Be om råd

Be om faglig veiledning og råd om smittevern:

 • Bruk bedriftshelsetjenesten. Virksomheter i fiskeindustrien er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. De kan bistå med faglige råd om smittevern.
 • Ta kontakt med lokale smittevernmyndigheter. De ønsker å ha oversikt over mulig smittefare og bidrar gjerne med råd som kan forbygge smitteutbrudd.

Her finner dere mer informasjon

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 73 19 97 00 hvis dere har spørsmål.
Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.