fbpx

Ber om halvert arbeidsgiverperiode for korona-sykefravær

18.02. 2022

Robert Eriksson Adm dir

Foto: Robert Eriksson, Administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Sjømatbedriftene er sterkt bekymret for sykefraværskostnadene i sjømatindustrien, og frykter at arbeidsplasser kan gå tapt ved at enkelte virksomheter må kaste inn håndkledet. Nå ber administrerende direktør Robert Eriksson regjeringen halvere arbeidsgiverperioden for sykefravær knyttet til korona.

PRESSEMELDING FRA SJØMATBEDRIFTENE | 13.02.2022

Sjømatbedriftene har gjort en temperaturmåling hos en del av sine medlemsbedrifter når det gjelder sykefraværet knyttet til korona. Tilbakemeldingene gjør at de er svært bekymret for kostnadene knyttet til det koronarelaterte sykefraværet.

– Enkelte av bedriftene har meldt tilbake til oss at om lag 80 pst. av sykefraværet har vært koronarelatert, og at redusert produksjon og svært høye kostnader knyttet til sykefravær, gjør at mange bedrifter opplever den økonomiske situasjonen som svært krevende, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, før han fortsetter:

– Jeg vil understreke at bildet ikke er svart/hvit, en del bedrifter har klart seg bra uten at økningen har vært enorm, men det som uroer meg veldig er at stadig flere og flere bedrifter melder tilbake om en eksplosiv økning i sykefraværet, sier han.

Hele kostnaden blir veltet over på arbeidsgiver

Regjeringen endret, i fjor høst, reglene vedrørende refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona. Endringene trådte i kraft fra og med 1. desember 2021, og medførte at arbeidsgiver får refundert sykepenger fra og med dag 6, og reglene gjelder til og med 30. juni 2022.

Eriksson mener dagens regler i praksis betyr at hele kostnaden blir veltet over på arbeidsgiver ved at hele den pålagte, nå anbefalte, tiden den ansatte skal være hjemme faller inn under den perioden som arbeidsgiver er pålagt å dekke i sin helhet.

Må forvente en fortsatt økning i sykefraværet

– Ved at man nå gjenåpner samfunnet må man også forvente en fortsatt økning i sykefraværet, og selv om krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at man skal holde seg hjemme i fire døgn, vil vår næring fortsatt bli preget av at folk er hjemme og ikke kan utføre jobb. Mange tar det ei uke før man er klar til å gå på jobb igjen, sier han.

Sjømatbedriftenes sjef har i dag sendt brev til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, og bedt henne og regjeringen om å halvere arbeidsgiverperioden for koronarelatert sykefravær.

Foreslår at statsråden endrer reglene

– Vi foreslår konkret at statsråden endrer reglene slik at arbeidsgiver får refundert sykepenger fra dag 3. – 16 når sykefraværet skyldes korona. Vi ber videre om at reglene innrettes slik at de gjelder sykefravær som startet fra 1. januar d.å., og at fristen for å kreve refusjon settes til 30. april. d.å. Dette vil være avgjørende for å kunne trygge mange industriarbeidsplasser i sjømatnæringen, avslutter administrerende direktør Robert Eriksson.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.