Nye landbaserte akvakulturanlegg skal etter 01.01.2018 gis brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet

Nye landbaserte akvakulturanlegg skal etter 01.01.2018 gis brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet

Nye landbaserte akvakulturanlegg skal etter 01.01.2018 gis brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet før de kan starte med oppdrett av fisk. For å få brukstillatelse må det dokumenteres at anlegget er prosjektert og utført i samsvar med NS 9416, og dette skal gjøres i...