fbpx

NM I SJØMAT

Endelig er det klart for NM I SJØMAT 2021 som er et nytt konsept med sammenslåing av NM i Sjømatprodukter og NM i Røkt og gravet laks og ørret. NM I SJØMAT blir derfor en stor konkurranse som blir arrangert annet hvert år fremover og som vil inneholde mange produktklasser!

Årets konkurranse vil bli gjennomført i uke 17 (26. april – 30. april) med en fagjury som vil bedømme alle produktene. Bedømmingen vil foregå hos NTNU i Trondheim og vi vil komme nærmere tilbake med tid og sted for premieutdelingen.

Konkurransen
Norgesmesterskapet arrangeres av Sjømatbedriftene i samarbeid med NTNU Matvitenskap og er åpent for alle godkjente norske produsenter. Konkurransen er en handelsvarekonkurranse og de innsendte produktene skal representere bedriftens handelsvare. Arrangøren forbeholder seg retten til å innhente produktprøver ute i markedet til sammenligning.

Årets konkurranse vil bestå av en fagjury med flere dommere som vil bedømme produktene og som vil kåre vinnerne i hver enkelt produktklasse. Tidligere år har vi også hatt en folkejury, men grunnet covid – 19 situasjonen lar ikke det seg gjennomføre i år.

Produktene blir presentert anonymt til fagdommerne og alle deltagende produkter blir bedømt etter en karakterskala og med der følgende kriterier vil bli vektlagt: Produktets utseende (er det appetittlig eller er det avvik man ikke forventer i produkter av denne typen), lukt, smak og konsistens.

Kriteriet for åpen klasse er at produktet må vært røkt, gravet eller marinert laks eller regnbueørret. Det må være beregnet på konsum uten videre bearbeiding (varmebehandling eller lignende). Pateer, kaker eller andre farseprodukter vil ikke falle inn i denne klassen. Videre må det dokumenteres at produktet i dag er en handelsvare.

Innsending av kaldrøkt laks, kaldrøkt ørret, varmrøkt laks, gravet laks og åpen klasse

Produktene skal pakkes i handelsemballasje slik de omsettes. Det må sendes inn to hele, ikke oppskåret, sider på 1,5 kg i de klasser en ønsker å delta i. Sidene skal være uten tykkfiskbein og trimmet slik de selges. Produktene må sendes inn med over natten pakke og leveres mellom klokken 08.00 og 15.00 fra tidsrommet 22. april til 23. april. Produktene må merkes med type/klasse, mottaksadresse, kontaktperson (Johan – Kristian Jameson) og avsender.

Innsending av fiskekaker, fiskekarbonader/burger, osteburger, fiskepudding og ferdigprodukt/ferdigrett

Produktene må være godt innpakket, eventuelt vakuum/tett plastemballasje slik at produktet holder kvaliteten. Produktene må sendes inn med over natten pakke og leveres mellom klokken 08.00 og 15.00 fra tidsrommet 26. april til 27. april. Produktene må merkes med type/klasse, mottaksadresse, kontaktperson (Johan – Kristian Jameson) og avsender.

Mottaksadresse
NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap
Varemottak v/Johan – Kristian Jameson telefon 98819372
Gunnerus gate 1
7012 Trondheim.

Deltakeravgift og påmeldingsfrist
Deltakeravgift er kr 1200,- ex mva for hvert påmeldt produkt

Påmeldingsfristen er 11. April 2021 og påmeldingen er bindende.

Påmelding

Påmeldingen stengte 11. April.

l

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 11. April 2021 og påmeldingen er bindende.

Dersom påmeldingen i en av klassene ikke er tilstrekkelig kan en velge å sløyfe klassen. Det er mulig å melde på inntil fem produkter i hver klasse.

Ta kontakt med Sjømatbedriftenes sentralbord
+47 73 84 14 00 hvis det skulle oppstå problemer.

Adresse

Mottaksadresse
NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap
Varemottak v/Johan – Kristian Jameson telefon 98819372
Gunnerus gate 1
7012 Trondheim.

Deltakeravgift
Deltakeravgift er kr 1200,- ex mva for hvert påmeldt produkt

Samarbeids-
partner

Sponsorer