fbpx

NM I SJØMAT

Norgesmesterskapet i Sjømat er et nytt konsept med sammenslåing av NM i Sjømatprodukter og NM i Røkt og gravet laks og ørret. NM i Sjømat ble arrangert for første gang i April 2021, og vil arrangeres annen hvert år fremover. Det vil si at neste mesterskap går av stabelen i 2023! Følg med i våre kanaler for oppdateringer når det nærmer seg.

Konkurransen
Norgesmesterskapet arrangeres av Sjømatbedriftene i samarbeid med NTNU Matvitenskap og er åpent for alle godkjente norske produsenter. Konkurransen er en handelsvarekonkurranse og de innsendte produktene skal representere bedriftens handelsvare. Arrangøren forbeholder seg retten til å innhente produktprøver ute i markedet til sammenligning.

I 2021 besto konkurransen av en fagjury med flere dommere som bedømte produktene og kåret vinnerne i hver enkelt produktklasse. Tidligere år har vi også hatt en folkejury, men grunnet covid – 19 situasjonen lot det seg ikke gjennomføre i 2021.

Produktene blir presentert anonymt til fagdommerne og alle deltagende produkter blir bedømt etter en karakterskala og med der følgende kriterier vil bli vektlagt: Produktets utseende (er det appetittlig eller er det avvik man ikke forventer i produkter av denne typen), lukt, smak og konsistens.

Kriteriet for åpen klasse er at produktet må vært røkt, gravet eller marinert laks eller regnbueørret. Det må være beregnet på konsum uten videre bearbeiding (varmebehandling eller lignende). Pateer, kaker eller andre farseprodukter vil ikke falle inn i denne klassen. Videre må det dokumenteres at produktet i dag er en handelsvare.

Innsending av kaldrøkt laks, kaldrøkt ørret, varmrøkt laks, gravet laks og åpen klasse

Produktene skal pakkes i handelsemballasje slik de omsettes. Det må sendes inn to hele, ikke oppskåret, sider på 1,5 kg i de klasser en ønsker å delta i. Sidene skal være uten tykkfiskbein og trimmet slik de selges. Produktene må sendes inn med over natten pakke og leveres mellom klokken 08.00 og 15.00 i tidsrommet – til -. Produktene må merkes med type/klasse, mottaksadresse, kontaktperson og avsender.

Innsending av fiskekaker, fiskekarbonader/burger, osteburger, fiskepudding og ferdigprodukt/ferdigrett

Produktene må være godt innpakket, eventuelt vakuum/tett plastemballasje slik at produktet holder kvaliteten. Produktene må sendes inn med over natten pakke og leveres mellom klokken 08.00 og 15.00 fra tidsrommet – til -. Produktene må merkes med type/klasse, mottaksadresse, kontaktperson og avsender.

Påmelding

Påmeldingen stengte 11. April 2021

KLASSER 2021

Røkt og gravet: Kaldrøkt laks, kaldrøkt ørret, varmrøkt laks, gravet laks, åpen klasse
Sjømatprodukter (håndverksbedrifter): Fiskeburger/fiskekarbonade, fiskekaker, ferdigprodukt/ferdigrett
Sjømatprodukter (industribedrifter): Fiskeburger/fiskekarbonade, fiskekaker, ferdigprodukt/ferdigrett
Sjømatprodukter – håndverksbedrifter og industribedrifter (Felles bedømming): Fiskepudding og osteburger

l

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 11. April 2021 og påmeldingen er bindende.

Dersom påmeldingen i en av klassene ikke er tilstrekkelig kan en velge å sløyfe klassen. Det er mulig å melde på inntil fem produkter i hver klasse.

Ta kontakt med Sjømatbedriftenes sentralbord
+47 73 84 14 00 hvis det skulle oppstå problemer.

Adresse

Mottaksadresse
NTNU Institutt for bioteknologi og matvitenskap
Varemottak v/Johan – Kristian Jameson telefon 98819372
Gunnerus gate 1
7012 Trondheim.

Deltakeravgift
Deltakeravgift er kr 1200,- ex mva for hvert påmeldt produkt

Samarbeids-
partner

Sponsorer