fbpx

NM I SJØMAT

Nå er det klart for NM I SJØMAT 2023 som er en stor konkurranse for sjømatprodukter. Konkurransen arrangeres annet hvert år og forrige gang var i 2021 med 180 påmeldte produkter. Vi ser frem til årets konkurranse som vil bli gjennomført i uke 17 (24. april – 28. april). Det vil være en fagjury som skal bedømme produktene og dette vil foregå hos NTNU i Trondheim. Nærmere tidspunkt og sted for premieutdelingen vil vi komme nærmere tilbake til.

Konkurransen


Norgesmesterskapet arrangeres av Sjømatbedriftene i samarbeid med NTNU Matvitenskap og er åpent for alle godkjente norske produsenter. Konkurransen er en handelsvarekonkurranse og de innsendte produktene skal representere bedriftens handelsvare. Arrangøren forbeholder seg retten til å innhente produktprøver ute i markedet til sammenligning.

Årets konkurranse vil bestå av en fagjury med flere dommere som vil bedømme produktene og som vil kåre vinnerne i hver enkelt produktklasse. Produktene blir presentert anonymt til fagdommerne og alle deltagende produkter blir bedømt etter en karakterskala og med der følgende kriterier vil bli vektlagt:

  • Produktets utseende (er det appetittlig eller er det avvik man ikke forventer i produkter av denne typen
  • Lukt
  • Smak
  • Konsistens

Kriteriet for åpen klasse er at produktet må vært røkt, gravet eller marinert laks eller regnbueørret. Det må være beregnet på konsum uten videre bearbeiding (varmebehandling eller lignende). Pateer, kaker eller andre farseprodukter vil ikke falle inn i denne klassen. Videre må det dokumenteres at produktet i dag er en handelsvare.

Innsending


Innsending av kaldrøkt laks, kaldrøkt ørret, varmrøkt laks, gravet laks og åpen klasse

Produktene skal pakkes i handelsemballasje slik de omsettes. Det må sendes inn to hele, ikke oppskåret, sider på 1,5 kg i de klasser en ønsker å delta i. Sidene skal være uten tykkfiskbein og trimmet slik de selges.

Produktene må sendes inn med over natten pakke og leveres mellom klokken 08.00 og 15.00 fra tidsrommet 20. april til 21. april. Produktene må merkes med type/klasse, mottaksadresse, kontaktperson (Martin Haider) og avsender.

Innsending av fiskekaker, fiskekarbonader/burger, osteburger, fiskepudding og ferdigretter

Produktene må være godt innpakket, eventuelt vakuum/tett plastemballasje slik at produktet holder kvaliteten.

Produktene må sendes inn med over natten pakke og leveres mellom klokken 08.00 og 15.00 fra tidsrommet 24. april til 25. april. Produktene må merkes med type/klasse, mottaksadresse, kontaktperson (Martin Haider) og avsender.

Klasser 2023

Produktklasser for håndverk og industribedrifter
(felles bedømming):

Kaldrøkt laks
Kaldrøkt ørret
Varmrøkt laks
Gravet laks
Åpen klasse

Produktklasser for håndverksbedrifter
(egen bedømming):

Fiskekaker
Fiskekarbonader/burger
Osteburger
Fiskepudding
Ferdigrett som kun trenger oppvarming

Produkter for industribedrifter
(egen bedømming):

Fiskekaker
Fiskekarbonader/burger
Osteburger
Fiskepudding
Ferdigrett som kun trenger oppvarming

Påmelding

Påmeldingsfristen er 15.04.2023

Meld deg på her
l

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 15. april 2023 og påmeldingen er bindende.

Elektronisk påmelding på:
www.sjomatbedriftene.no

Dersom påmeldingen i en av klassene ikke er tilstrekkelig kan en velge å sløyfe klassen.
Det er mulig å melde på inntil fem produkter i hver klasse.

Ta kontakt med Sjømatbedriftenes sentralbord
+47 73 84 14 00 hvis det skulle oppstå problemer.

Adresse

Mottaksadresse

NTNU Matvitenskap Akrinn
Varemottak v/ Martin Haider (977 40 919)
Gunnerus gate 1
7012 Trondheim.

Deltakeravgift
Deltakeravgift er kr 1200,- ex mva for hvert påmeldt produkt

Samarbeidspartner

Sponsor