fbpx
Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju?  Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024      Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å...