fbpx

Jeg er veldig tilfreds med at Fiskeriminster Harald Tom Nesvik tok seg tid til å møte oss så kort tid etter at han overtok som Fiskeriminister sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Vi fikk gått igjennom en rekke viktige saker for våre medlemmer. En sak som jeg la særlig vekt på er den foreslåtte edringen av å tillate eksport av prodfisk, det vil bety en stor utfordring for mange av foredlingsbedriftene om dette skulle bli tillatt. Jeg var veldig tydelig på at dette ikke er noe vi kommer til å akseptere sier Eriksson. Fiskeriministeren lovet at dette er noe  han vil ta tak i å vurdere på nytt. Sjømatbedriftene kommer ikke til å slippe tak i den saken, sier Eriksson.