fbpx

Siste høringsuttalelser fra Sjømatbedriftene

2021

20.12.2021 Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

30.11.2021 Endring av Norges Sildesalgslags forretningsregler § 16.7

12.11.2021 Regulering av fangst av kongekrabbe 2022

11.11.2021 Reguleringer 2022

19.10.2021 Deltakerforskriften for 2022

17.09.2021 En mer fleksibel pliktordning

14.09.2021 Krav om rømmingshull i teiner anvendt i fiske etter sjøkreps mm.

30.08.2021 Endring av havressurslovens § 54 om administrativ inndragning

30.08.2021 Krav om merking av teine- og ruseredskap i fritidsfiske

21.06.2021 Endringer i landingsforskriften, forslag til forskrift om automatisk veiesystem og endringer i instrumentspesifikke forskrifter

07.05.2021 Refordeling av tredjelandskvote

06.05.2021 Forslag om at Fiskeridirektoratet skal gi opplysninger om akvakulturdrift til Skatteetaten

26.04.2021 Havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord

23.04.2021 Regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten

20.04.2021 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 grader N i 2021

12.04.2021 Nasjonal Transportplan 2022 – 2033

08.04.2021 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene

31.03.2021 Forslag til endringer i akvakulturregelverket

23.03.2021 Forenkling av regelverket om utøvelsen av fisket

17.03.2021 Avgift på viltlevende marine ressurser

10.03.2021 Forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften

10.03.2021 Regulering av fangst av vågehval i 2021

10.03.2021 Endringer i kongekrabbeforskriften § 4

01.03.2021 Forslag om å innføre krav om rømmingshull i leppefiskredskap

16.02.2021 Videreføring av fredningsområde for hummer ved Jomfruland i Kragerø

15.02.2021 NS 9415 – Flytende akvakulturanlegg. Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

27.01.2021 NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

26.01.2021 Prop. 68 L (2020-2021) – Lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

25.01.2021 Høring om ny lengdegrense i kystflåten

22.01.2021 Regulering fangst sel Vesterisen og Østisen 2021

14.01.2021 Oppfølging av forvaltningsprinsippet og en praktisk tilnærming til økosystembasert forvaltning

Alle høringssuttalelser

06.07.2022 Forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype

30.05.2022 Grønn verdiskapning og økt bearbeiding i sjømatindustrien

16.05.2022 Fiskekvalitetsforskriften

26.04.2022 Kommersiell taretråling

25.04.2022 Forslag til forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks ørret og regnbueørret i 2022

17.03.2022 Forslag til justering av rapporteringskravene for flåten under 15 m

12.01.2022 Ny ordning med miljøteknologitillatelser

20.12.2021 Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

30.11.2021 Endring av Norges Sildesalgslags forretningsregler § 16.7

12.11.2021 Regulering av fangst av kongekrabbe 2022

11.11.2021 Reguleringer 2022

19.10.2021 Deltakerforskriften for 2022

17.09.2021 En mer fleksibel pliktordning

14.09.2021 Krav om rømmingshull i teiner anvendt i fiske etter sjøkreps mm.

30.08.2021 Endring av havressurslovens § 54 om administrativ inndragning

30.08.2021 Krav om merking av teine- og ruseredskap i fritidsfiske

21.06.2021 Endringer i landingsforskriften, forslag til forskrift om automatisk veiesystem og endringer i instrumentspesifikke forskrifter

07.05.2021 Refordeling av tredjelandskvote

06.05.2021 Forslag om at Fiskeridirektoratet skal gi opplysninger om akvakulturdrift til Skatteetaten

26.04.2021 Havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord

23.04.2021 Regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten

20.04.2021 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 grader N i 2021

12.04.2021 Nasjonal Transportplan 2022 – 2033

08.04.2021 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene

31.03.2021 Forslag til endringer i akvakulturregelverket

23.03.2021 Forenkling av regelverket om utøvelsen av fisket

17.03.2021 Avgift på viltlevende marine ressurser

10.03.2021 Forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften

10.03.2021 Regulering av fangst av vågehval i 2021

10.03.2021 Endringer i kongekrabbeforskriften § 4

01.03.2021 Forslag om å innføre krav om rømmingshull i leppefiskredskap

16.02.2021 Videreføring av fredningsområde for hummer ved Jomfruland i Kragerø

15.02.2021 NS 9415 – Flytende akvakulturanlegg. Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

27.01.2021 NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

26.01.2021 Prop. 68 L (2020-2021) – Lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

25.01.2021 Høring om ny lengdegrense i kystflåten

22.01.2021 Regulering fangst sel Vesterisen og Østisen 2021

14.01.2021 Oppfølging av forvaltningsprinsippet og en praktisk tilnærming til økosystembasert forvaltning