fbpx

Siste høringsuttalelser fra Sjømatbedriftene

2021

20.12.2021 Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

30.11.2021 Endring av Norges Sildesalgslags forretningsregler § 16.7

12.11.2021 Regulering av fangst av kongekrabbe 2022

11.11.2021 Reguleringer 2022

19.10.2021 Deltakerforskriften for 2022

17.09.2021 En mer fleksibel pliktordning

14.09.2021 Krav om rømmingshull i teiner anvendt i fiske etter sjøkreps mm.

30.08.2021 Endring av havressurslovens § 54 om administrativ inndragning

30.08.2021 Krav om merking av teine- og ruseredskap i fritidsfiske

21.06.2021 Endringer i landingsforskriften, forslag til forskrift om automatisk veiesystem og endringer i instrumentspesifikke forskrifter

07.05.2021 Refordeling av tredjelandskvote

06.05.2021 Forslag om at Fiskeridirektoratet skal gi opplysninger om akvakulturdrift til Skatteetaten

26.04.2021 Havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord

23.04.2021 Regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten

20.04.2021 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 grader N i 2021

12.04.2021 Nasjonal Transportplan 2022 – 2033

08.04.2021 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene

31.03.2021 Forslag til endringer i akvakulturregelverket

23.03.2021 Forenkling av regelverket om utøvelsen av fisket

17.03.2021 Avgift på viltlevende marine ressurser

10.03.2021 Forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften

10.03.2021 Regulering av fangst av vågehval i 2021

10.03.2021 Endringer i kongekrabbeforskriften § 4

01.03.2021 Forslag om å innføre krav om rømmingshull i leppefiskredskap

16.02.2021 Videreføring av fredningsområde for hummer ved Jomfruland i Kragerø

15.02.2021 NS 9415 – Flytende akvakulturanlegg. Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

27.01.2021 NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

26.01.2021 Prop. 68 L (2020-2021) – Lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

25.01.2021 Høring om ny lengdegrense i kystflåten

22.01.2021 Regulering fangst sel Vesterisen og Østisen 2021

14.01.2021 Oppfølging av forvaltningsprinsippet og en praktisk tilnærming til økosystembasert forvaltning

Alle høringssuttalelser

30.05.2022 Grønn verdiskapning og økt bearbeiding i sjømatindustrien

16.05.2022 Fiskekvalitetsforskriften

26.04.2022 Kommersiell taretråling

25.04.2022 Forslag til forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks ørret og regnbueørret i 2022

17.03.2022 Forslag til justering av rapporteringskravene for flåten under 15 m

12.01.2022 Ny ordning med miljøteknologitillatelser

20.12.2021 Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

30.11.2021 Endring av Norges Sildesalgslags forretningsregler § 16.7

12.11.2021 Regulering av fangst av kongekrabbe 2022

11.11.2021 Reguleringer 2022

19.10.2021 Deltakerforskriften for 2022

17.09.2021 En mer fleksibel pliktordning

14.09.2021 Krav om rømmingshull i teiner anvendt i fiske etter sjøkreps mm.

30.08.2021 Endring av havressurslovens § 54 om administrativ inndragning

30.08.2021 Krav om merking av teine- og ruseredskap i fritidsfiske

21.06.2021 Endringer i landingsforskriften, forslag til forskrift om automatisk veiesystem og endringer i instrumentspesifikke forskrifter

07.05.2021 Refordeling av tredjelandskvote

06.05.2021 Forslag om at Fiskeridirektoratet skal gi opplysninger om akvakulturdrift til Skatteetaten

26.04.2021 Havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord

23.04.2021 Regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten

20.04.2021 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 grader N i 2021

12.04.2021 Nasjonal Transportplan 2022 – 2033

08.04.2021 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene

31.03.2021 Forslag til endringer i akvakulturregelverket

23.03.2021 Forenkling av regelverket om utøvelsen av fisket

17.03.2021 Avgift på viltlevende marine ressurser

10.03.2021 Forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften

10.03.2021 Regulering av fangst av vågehval i 2021

10.03.2021 Endringer i kongekrabbeforskriften § 4

01.03.2021 Forslag om å innføre krav om rømmingshull i leppefiskredskap

16.02.2021 Videreføring av fredningsområde for hummer ved Jomfruland i Kragerø

15.02.2021 NS 9415 – Flytende akvakulturanlegg. Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

27.01.2021 NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

26.01.2021 Prop. 68 L (2020-2021) – Lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

25.01.2021 Høring om ny lengdegrense i kystflåten

22.01.2021 Regulering fangst sel Vesterisen og Østisen 2021

14.01.2021 Oppfølging av forvaltningsprinsippet og en praktisk tilnærming til økosystembasert forvaltning