fbpx

Sjømatbedriftene – din viktigste stemme

Sjømatbedriftene er en nasjonal, politisk uavhengig næringsorganisasjon som representerer alle ledd i sjømatnæringen fra produksjon til salg. Vårt formål er å utvikle sjønæringene på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. På samme tid skal vi ivareta medlemmenes interesser – både næringspolitisk, økonomisk, faglig og sosialt.

Sjømatbedriftene vil være den viktigste premissleverandøren for sjømatnæringas rammevilkår. Dette skal utøves gjennom tillitsskapende myndighetskontakt. I tillegg vil vi være din viktigste støttespiller for å ivareta dine interesser i arbeidsgiver- og tariffspørsmål.

Sjømatbedriftene er næringens stemme i møte med politikere, myndigheter og omverdenen. Vi følger med i utviklingen og har god kontakt med det offentlige, som gjør at vi fanger opp signaler tidlig. Sjømatbedriftene jobber langsiktig, og vi deltar i offentlige høringer og samarbeider ofte med andre organisasjoner og berørte interessenter i bransjen. Det gjør oss i stand til å oppnå resultater. Våre argumenter blir hørt – og som medlem i Sjømatbedriftene kan du påvirke hvilke saker vi skal fokusere på!

Vår historie

Organisasjonen ble etablert i 1995, og i dag har vi 240 medlemsbedrifter. Hovedkontoret ligger sentralt i Trondheim, og det arrangeres lokale og regionale medlemstreff flere ganger årlig.

Vår oppgave

Sjømatbedriftenes oppgave er å videreformidle medlemmenes interesser i det offentlige rom. Vi har et ansvar for å bistå og ivareta medlemmene våre på det politiske plan, både lokalt og regionalt.

Norske­ fiskere ­og­ oppdrettere­ leverer­ trygg­ kvalitetsmat ­til ­alle.­ Vi­ bidrar til bosetting i bygdene og holder kysten levende. Mat fra havet skaper goder for fellesskapet og bidrar til framtidig velferd i Norge.

Sjømatbedriftene arbeider for å bedre vilkårene for de som har sitt arbeid­ på ­havet ­som­ fisker ­eller ­oppdretter, ­og­ synliggjøre ­havets ­betydning for samfunnet.

Med 240 medlemsbedrifter i ryggen jobber vi for å sikre de beste vilkårene for norsk produksjon av mat fra havet, og muliggjør levende bygder og lokalsamfunn langs hele kysten.

Seriøsitet, etikk og omdømme

Sjømatbedriftene arbeider for at hele spekteret av aktører som har mat fra havet som levebrød, skal ha et talerør som fremmer det enkeltes medlems interesser. Sammen med myndigheter og bedrifter skaper vi resultater for den enkelte bedrift.

Sjømatbedriftene er opptatt av at bransjen skal være seriøs i form av lovgiving, krav og standarder, da dette har sterk innvirkning på ramme-betingelsen som medlemmene driver under. Bedriftene som er en del av Sjømatbedriftene-fellesskapet vil se økonomiske og praktiske resultater av arbeidet som legges ned på dette området. Eksempler på tiltak er Sjømatbedriftene sitt arbeid med nye standarder innen krav til nye oppdrettsanlegg – NS 9415.

Spør oss

Om det er noe du lurer på er det bare å snakke med oss!
Vi diskuterer gjerne og svarer på spørsmål du måtte ha.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.