Havbruk – industri og eksport

Fagutvalget for havbruksindustri og eksport representerer eksportører og oppdrettere fra alle sektorer i havbruksnæringen. Vår jobb er å presentere medlemmenes behov for myndighetene i alle relevante saker, og være et aktivt bindeledd mellom medlemmer og myndigheter, institutter og offentlige instanser.

Målet er å være en nær og tilgjengelig sparringpartner for medlemmene våre.

Lars Klungreseth

Lars Klungreseth

Fagsjef Havbruk - industri og eksport

Mobil: 922 96 887
lars@sjomatbedriftene.no

Last ned pressebilde her.

MANGE FORDELER

Det å være medlem i Sjømatbedriftene gir deg mange fordeler, har du spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt.

$

God dialog med forvaltningen

Sjømatbedriftene har god dialog med ulike organer som blant annet myndigheter, institutter og offentlig instanser, og kan bidra med å fremme din sak om det skulle være nødvendig.

$

Markedsadgang

Vi besitter informasjon og kunnskap knyttet til eksport, markedsadgang, toll og avgifter.

$

Din stemme

Sjømatbedriftene fremmer medlemmenes stemme, og målet er å være en nær og tilgjengelig sparringspartner for medlemmene våre.

«Gir oss større påvirkningskraft!»

Vi har vært medlem i Sjømatbedriftene i mange år, og opplever det veldig positivt. Her er det mange medlemmer av lignende størrelse og samme virksomhetstype som oss, og mange firmaer gir sterkere påvirkningskraft. Vi møter alle samme problematikk og utfordringer i arbeidshverdagen, og gjennom Sjømatbedriftene står vi samlet, og får mer kraft bak uttalelsene våre.

Erlend Haugarvoll, administrerende direktør Lingalaks AS

Aktuelle saker

Om havbruk – industri og eksport

Havbruksindustri

Eksport

Innen fagfeltet Havbruk – industrier og eksport har vi to utvalg som består av til sammen 10 bedriftsrepresentanter. Representantene i utvalgene er valgt av medlemsbedrifter på årsmøtet, og er med i diskusjoner og arbeidsmøter for å fremme medlemmers synspunkt og meninger i ulike oppgaver og saker som Sjømatbedriftene arbeider med.

Havbruksnæringa har gjennomgått en betydelig omstrukturering de siste 10-årene. De fleste aktørene i næringa er likevel små og mellomstore. Sjømatbedriftene arbeider for rammevilkår som sikrer en fortsatt differensiert struktur i havbruksnæringa.

Sjømatbedriftene ønsker å være en nær og tilgjengelig organisasjon for medlemmene. Vi presenterer medlemmenes behov overfor myndighetene i alle relevante saker, og er et aktivt bindeledd mellom medlemmer og myndigheter. Sjømatbedriftene fungerer derfor som en ekstra medarbeider for medlemmene.

Alf-Gøran Knutsen – Leder
Kvarøy Fiskeoppdrett AS – Mobil: 970 73 532
go-knut@online.no

Ivar Solberg – Nestleder
Framnessmolt AS – Mobil: 901 64 475
ivar@framnessmolt.no

Even G. Nordstrøm
Tombre AS

Erlend Haugarvoll
Lingalaks AS

Robert Aakervik
Emilsen Fiskeoppdrett AS

 

Botholf Stolt-Nielsen – Leder
Ocean Supreme AS

Nils Andre Williksen – Nestleder
N. Williksen AS

Stein Martinsen
Norway Royal Salmon

Jannicke Sekkingstad Johansson
Sekkingstad AS

Audun Bjelkarøy
Selected Seafood AS

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.