fbpx

Havbruk – industri og eksport

Fagutvalget for havbruksindustri og eksport representerer eksportører og oppdrettere fra alle sektorer i havbruksnæringen. Vår jobb er å presentere medlemmenes behov for myndighetene i alle relevante saker, og være et aktivt bindeledd mellom medlemmer og myndigheter, institutter og offentlige instanser.

Målet er å være en nær og tilgjengelig sparringpartner for medlemmene våre.

KJETIL HESTAD

KJETIL HESTAD

Organisasjonssjef med ansvar for havbruk

MANGE FORDELER

Det å være medlem i Sjømatbedriftene gir deg mange fordeler, har du spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt.

$

God dialog med forvaltningen

Sjømatbedriftene har god dialog med ulike organer som blant annet myndigheter, institutter og offentlig instanser, og kan bidra med å fremme din sak om det skulle være nødvendig.

$

Markedsadgang

Vi besitter informasjon og kunnskap knyttet til eksport, markedsadgang, toll og avgifter.

$

Din stemme

Sjømatbedriftene fremmer medlemmenes stemme, og målet er å være en nær og tilgjengelig sparringspartner for medlemmene våre.

«Gir oss større påvirkningskraft!»

Vi har vært medlem i Sjømatbedriftene i mange år, og opplever det veldig positivt. Her er det mange medlemmer av lignende størrelse og samme virksomhetstype som oss, og mange firmaer gir sterkere påvirkningskraft. Vi møter alle samme problematikk og utfordringer i arbeidshverdagen, og gjennom Sjømatbedriftene står vi samlet, og får mer kraft bak uttalelsene våre.

Erlend Haugarvoll, administrerende direktør Lingalaks AS

Om havbruk – industri og eksport

Innen fagfeltet Havbruk – industrier og eksport har vi to utvalg som består av til sammen 11 bedriftsrepresentanter. Representantene i utvalgene er valgt av medlemsbedrifter på årsmøtet, og er med i diskusjoner og arbeidsmøter for å fremme medlemmers synspunkt og meninger i ulike oppgaver og saker som Sjømatbedriftene arbeider med.

Havbruksnæringa har gjennomgått en betydelig omstrukturering de siste 10-årene. De fleste aktørene i næringa er likevel små og mellomstore. Sjømatbedriftene arbeider for rammevilkår som sikrer en fortsatt differensiert struktur i havbruksnæringa.

Sjømatbedriftene ønsker å være en nær og tilgjengelig organisasjon for medlemmene. Vi presenterer medlemmenes behov overfor myndighetene i alle relevante saker, og er et aktivt bindeledd mellom medlemmer og myndigheter. Sjømatbedriftene fungerer derfor som en ekstra medarbeider for medlemmene.

Havbruksindustri

Robert Aakvik – Leder
Emilsen Fiskeoppdrett AS
Mobil: 951 81 310

Svein Flølo – Nestleder
Hofseth Aqua AS
Mobil: 932 32 079

Morten Lorentsen
GIFAS AS
Mobil: 476 01 810

Jakob Meland
Lovundlaks AS
Mobil: 918 30 483

Anne Marte Tombre
Tombre Fiskeanlegg AS
Mobil: 994 81 826

 

 

Eksport

Botholf Stolt-Nielsen – Leder
Ocean Supreme AS
Mobil: 932 08 900

Morten H. Jensen – Nestleder
Nordic Group AS
Mobil: 916 301 76

Jarle Myking
Norsk Sjømat AS
Mobil: 915 31 933

Johnny Remø
Brødr. Remø AS
Mobil: 404 04 788

Marie Luise Lassesen
Villa Seafood AS
Mobil: 990 99 309

Marit Sivertsen
Fram Seafood AS
Mobil: 911 24 709

Aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.