fbpx

Fangstbasert industri og eksport

Fagutvalget for fangstindustri og hvitfisk arbeider med alt som omfatter produksjon, omsetning og eksport innenfor hvitfisk-, skalldyr- og pelagisk sektor. Målet er å sikre de beste rammebetingelsene for de ulike sektorene, og en viktig del av arbeidet er å ha et nært forhold til hver enkelt medlemsbedrift.

Jurgen Meinert

Jurgen Meinert

Fagsjef Fangstbasert industri og eksport

MANGE FORDELER

Det å være medlem i Sjømatbedriftene gir deg mange fordeler, har du spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt.

$

Prisdrøftelser

Deltakelse i prisdrøftelsene for de enkelte fiskeslag .

$

Prosjekter

Deltakelse i prosjekter av direkte bedriftsrettet og generell karakter

$

Samarbeid

Kontakt og samarbeid med andre bransjeorganisasjoner

«Effektiv og rask organisasjon!»

I Hitramat AS er vi svært godt fornøyd med å være en del av Sjømatbedriftene. De ivaretar våre interesser på god måte, og har en liten og effektiv organisasjon som raskt tar tak i ting. Vi samarbeider med dem om prisberegninger og andre temaer som opptar oss og vi ønsker bistand på. 

Anton Fjeldvær, adm. direktør HitraMat AS

Aktuelle saker

Om fangstbasert industri og eksport

Utvalget

En av de omfattende oppgavene til Sjømatbedriftene er deltakelse i prisdrøftelsene for de enkelte fiskeslag som gjennomføres med de ulike fiskesalgslagene. I denne forbindelse er det nødvendig å holde et konstant fokus på de ulike markedene gjennom en tett dialog med eksportørleddet.

Av andre viktige saker for medlemsbedriftene kan nevnes:

  • regulering av de ulike fiskerier
  • forholdet til myndighetene på ulike nivå
  • kontakt og samarbeid med andre bransjeorganisasjoner
  • deltakelse i prosjekter av direkte bedriftsrettet og generell karakter

Lindis Aune, leder
Hitra Mat AS – Mobil: 951 28 435
lindis@hitramat.no

Per Mjelva, nestleder
Marine Sales – Mobil: 911 54 515
per@marinesales.no

Steven Jensen
Snorre Seafood AS – Mobil 909 78 144
steven@snorreseafood.no

Even Johansen
Tobø-Fisk AS – Mobil: 415 59 116
post@tobofisk.no

 

 

Sigurd Rydland
Taste of North AS, Mobil 415 59 116
sigurd@tasteofnorth.no

Onar Arvid Myre
K-Fisk AS – Mobil: 901 46 430
onar@k-fisk.no

Amund Pedersen
Tufjordbruket AS – Mobil 701 03 800
amund.pedersen@fjordlaks.no

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.