fbpx

Fangstbasert industri og eksport

Fagutvalget for fangstindustri og hvitfisk arbeider med alt som omfatter produksjon, omsetning og eksport innenfor hvitfisk-, skalldyr- og pelagisk sektor. Målet er å sikre de beste rammebetingelsene for de ulike sektorene, og en viktig del av arbeidet er å ha et nært forhold til hver enkelt medlemsbedrift.

Helene Kristoffersen

Helene Kristoffersen

Fagsjef Fangstbasert industri og eksport

MANGE FORDELER

Det å være medlem i Sjømatbedriftene gir deg mange fordeler, har du spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt.

$

Prisdrøftelser

Deltakelse i prisdrøftelsene for de enkelte fiskeslag 

$

Prosjekter

Deltakelse i prosjekter av direkte bedriftsrettet og generell karakter

$

Samarbeid

Kontakt og samarbeid med andre bransjeorganisasjoner

«Effektiv og rask organisasjon!»

I Hitramat AS er vi svært godt fornøyd med å være en del av Sjømatbedriftene. De ivaretar våre interesser på god måte, og har en liten og effektiv organisasjon som raskt tar tak i ting. Vi samarbeider med dem om prisberegninger og andre temaer som opptar oss og vi ønsker bistand på. 

Anton Fjeldvær, adm. direktør HitraMat AS

Aktuelle saker

Om fangstbasert industri og eksport

En av de omfattende oppgavene til Sjømatbedriftene er deltakelse i prisdrøftelsene for de enkelte fiskeslag som gjennomføres med de ulike fiskesalgslagene. I denne forbindelse er det nødvendig å holde et konstant fokus på de ulike markedene gjennom en tett dialog med eksportørleddet.

Av andre viktige saker for medlemsbedriftene kan nevnes:

  • regulering av de ulike fiskerier
  • forholdet til myndighetene på ulike nivå
  • kontakt og samarbeid med andre bransjeorganisasjoner
  • deltakelse i prosjekter av direkte bedriftsrettet og generell karakter

Utvalget

Lindis Aune, leder
Hitra Mat AS – Mobil: 951 28 435
lindis@hitramat.no

Per Mjelva, nestleder
Marine Sales – Mobil: 911 54 515
per@marinesales.no

Amund Pedersen
Tufjordbruket AS – Mobil 932 37 885
amund.pedersen@fjordlaks.no

Even Johansen
Tobø Fisk AS – Mobil: 911 30 958
even@tobo-fisk.no

Jon Ingi Bjôrnsson
Nergård AS – Mobil 406 02 086
jib@nergard.no

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.